Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych zostało partnerem Amerykańsko-Polskiego Hubu Innowacyjności (US-Poland Innovation Hub). Współpraca otwiera nowe możliwości dla polskich firm, które chcą zaistnieć na światowych rynkach. Udział w programie to przede wszystkim możliwość nawiązania międzynarodowych kontaktów biznesowych z największymi firmami na świecie, pozyskanie nowych kontraktów, partnerów w globalnej ekspansji, a czasem także finansowania przez amerykańskie fundusze Venture Capital.

Jeszcze tej jesieni właściciele i zarządy wybranych polskich innowacyjnych firm będą reprezentowali polską gospodarkę w czasie miesięcznego roadshow w Dolinie Krzemowej. Będzie to możliwe dzięki US-Poland Innovation Hub – części akcji "Go global Poland" zainicjowanej przez działającą w Palo Alto w Kalifornii Polsko-Amerykańską Radę Współpracy (US-Polish Trade Council), która od ponad 10 lat wspiera wymianę naukową i transfer nowych technologii pomiędzy Polską a USA. Współ-pomysłodawcą i głównym realizatorem programu jest Piotr Moncarz - polski profesor wykładający na Stanford, uczelni uważanej za centrum światowej innowacyjności.

– Chcemy, aby hub był akceleratorem dla innowacyjnych polskich firm w zdobywaniu światowych rynków – mówi prof. Piotr Moncarz, przewodniczący rady USPTC. – Aby to osiągnąć naszym przedsiębiorcom potrzebna jest m.in. wiedza na temat zasad działania amerykańskiego i globalnego rynku. Ważne są także bezpośrednie kontakty biznesowe oraz właściwe dotarcie do amerykańskich funduszy venture capital. Te umiejętności
i doświadczenie daje udział w programie – dodaje Piotr Moncarz.

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie innowacyjnych polskich firm w przedstawieniu ich produktów i usług globalnym i amerykańskim partnerom biznesowym, z których poważny procent ma swoje siedziby w Dolinie Krzemowej. Wyjeżdżając na miesięczne roadshow, przedsiębiorcy i zarządy polskich spółek będą miały już dokładny plan spotkań z amerykańskimi partnerami – będą wiedzieć dokładnie z kim się spotykają, jaki jest cel i agenda tych spotkań, a w czasie ich trwania będą im towarzyszyli przedstawiciele Hubu. Aby jeszcze zwiększyć efektywność wyjazdu, spotkania w Dolinie Krzemowej poprzedzać będą dwumiesięczne przygotowania w kraju, w których wezmą udział przedstawiciele wybranych firm.

- Zależy nam na sukcesie naszych firm w skali globalnej. W naszej ocenie wyjazd do USA otwiera realne możliwości współpracy z amerykańskim biznesem, pomoże w zdobyciu kontraktów i wymianie doświadczeń. Dlatego zachęcamy członków Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych do promocji US-Poland Innovation Hub wśród swoich spółek portfelowych oraz zgłaszania ich do udziału w programie – mówi Barbara Nowakowska, dyrektor zarządzająca PSIK.

Nabór firm chcących wziąć udział w programie trwa do 30 sierpnia br. Szczegółowe informacje, w tym formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie innovationhub.usptc.org.

***

Amerykańsko-Polski Hub Innowacyjności (US-Poland Innovation Hub) wspiera polskie firmy w dostępie do światowych rynków. Powstał w inicjatywy działającej w Dolinie Krzemowej w USA Polsko-Amerykańskiej Rady Współpracy (US-Polish Trade Council). Program skierowany jest do kadry zarządzającej i menagerów polskich przedsiębiorstw, które planują wejść ze swoją ofertą na amerykański i globalny rynek, znaleźć partnerów i pozyskać inwestorów. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem innovationhub.usptc.org