2011 był kolejnym rokiem wzrostów na rynku private equity/venture capital w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) – wynika z nowo opublikowanego raportu Europejskiego Stowarzyszenia Private Equity and Venture Capital ( EVCA) "Central and Eastern Europe Statistics 2011" . Raport dowodzi, że region CEE utrzymując dynamiczne tempo wzrostu, jest stabilnym rynkiem o znaczącym potencjale rozwoju.

Główne wnioski z Raportu:

  • Fundusze PE/VC pozyskały 941 mln EUR na inwestycje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej , co oznacza wzrost o 48 % w porównaniu do 2010r. i o 135% wobec 2009r. Ubiegłoroczny wynik jest przede wszystkim rezultatem działalności funduszy wykupowych.
  • Wartość inwestycji PE/VC wyniosła 1,244 mld EUR , o 4,6% mniej niż w 2010 r.
  • 195 środkowoeuropejskich spółek zostało sfinansowanych przez fundusze PE/VC, co oznacza wzrost o 17% w porównaniu do 2010 r., głównie za sprawą zwiększonej liczby spółek sfinansowanych przez fundusze venture capital.
  • Podobnie, jak w latach ubiegłych, inwestycje PE/VC skoncentrowane były w największych krajach regionu, z Polską na czele ( 55% ogółu wartości inwestycji).
  • Wskaźnik inwestycji PE/VC w stosunku do PKB utrzymał się na stabilnym poziomie w Europie Środkowo-Wschodniej, podobnie jak i w całej Europie, i wyniósł odpowiednio 0,105% oraz 0,326%. Rozbieżność pomiędzy CEE, a Europą wskazuje na znaczny potencjał rozwoju rynku inwestycji PE/VC w naszym regionie.
  • Inwestycje na etapie venture wzrosły aż o 57% i stanowiły 7,6% ogółu inwestycji PE/VC w CEE. Jest to jeden z najwyższych, zanotowanych dotychczas w regionie, wskaźników udziału inwestycji venture w ogólnej wartości inwestycji. Wynika on przede wszystkim z 85% wzrostu inwestycji typu start-up. Wzrost widoczny jest również w liczbie spółek sfinansowanych przez fundusze venture: 97 firm (49% ogółu) otrzymało finansowanie w 2011r., wobec 61 w 2010r.Wzrost znaczenia segmentu venture dowodzi, iż programy mające na celu zmniejszenie "luki kapitałowej" wprowadzane w poszczególnych krajach regionu, zaczynają przynosić rezultaty.
  • Wyjścia z inwestycji PE/VC wyniosły 1,383 mld EUR ( po koszcie nabycia spółki), co stanowi historyczny rekord na rynku w CEE.

Dörte Höppner, sekretarz generalna EVCA, zauważyła, że: “ Dynamika rozwoju rynku private equity/venture capital w Europie Środkowo-Wschodniej w 2011 pokazuje, że ta branża może być istotnym źródłem finansowania w okresie trudnych warunków ekonomicznych, przez co może pozytywnie wpływać na ożywienie gospodarcze w Europie".

Robert Manz, przewodniczący EVCA Central and Eastern Europe Task Force, powiedział: “Europa Środkowo-Wschodnia zanotowała dobre wyniki we wszystkich obszarach aktywności w 2011r., potwierdzając równocześnie, że jest rynkiem, na którym dominują średniej wielkości wykupy oraz inwestycje w fazie wzrostu spółek, przy jednoczesnym znaczącym wzroście udziału inwestycji venture. Wiele bardzo interesujących inwestycji oraz wyjść, które miały miejsce w CEE, po raz kolejny zwracają uwagę inwestorów w private equity na potencjał tego dynamicznego regionu."

Raport dostępny jest na stronie PSIK pdfPOBIERZ

Raport opracowany został przy współpracy EVCA CEE Task Force oraz PEREP_Analytics. Sponsorem Raportu jest warszawskie biuro Gide Loyrette Nouel.