Źródłó: www.psik.org.pl

Członkowie PSIK współpracują z Ashoką na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej , dzieląc się doświadczeniem i kompetencjami z wiodącymi liderami organizacji społecznych w Polsce.

Z sukcesem zakończyła się pierwsza edycja pilotażowego programu "PSIK - Ashoka Social Business Accelerator" zainicjowanego przez Komitet Pro Bono PSIK we współpracy z Ashoką. W ramach inicjatywy najbardziej doświadczeni menedżerowie zarządzający funduszami private equity / venture capital, wspierają organizacje społeczne w Polsce. Poświęcając czas i dzieląc się wiedzą ekspercką i doświadczeniem, pracują z organizacjami członków Ashoki w podobny sposób, jak na co dzień ze spółkami portfelowymi. Zaangażowanie członków PSIK w program nie wiąże się z dodatkowym wynagrodzeniem i oparte jest wyłącznie na zasadzie dobrowolnego uczestnictwa.

Dzięki programowi członkowie PSIK, oferując swoje kompetencje w ramach działalności pro bono, mają okazję aktywnie angażować się w działania dotyczące najważniejszych problemów społecznych w Polsce.

Ideą programu "PSIK - Ashoka Social Business Accelerator" jest zwiększanie skali oddziaływania społecznego organizacji prowadzonych przez członków Ashoki oraz budowanie ich stabilności finansowej przy wykorzystaniu kompetencji biznesowych członków PSIK. Menedżerowie, dzieląc się kompetencjami w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, jak również dostarczając know-how oraz dostęp do sieci kontaktów, pomagają przedsiębiorcom społecznym rozwijać swoje organizacje oraz lepiej nimi zarządzać.

Dzięki spojrzeniu na organizacje społeczne przez pryzmat doświadczenia biznesowego członków PSIK, udało się zidentyfikować bariery ograniczające wzrost tych organizacji oraz wypracować narzędzia wspierające ich rozwój. Przy pomocy profesjonalnych menedżerów przedsiębiorcy społeczni mogli zweryfikować prowadzone przez siebie inicjatywy społeczne, oceniając je według kryteriów stosowanych w biznesie.

"Pozytywne rezultaty programu widoczne są przede wszystkim w kontekście poprawy efektywności funkcjonowania organizacji dzięki m.in. przebudowaniu ich struktur organizacyjnych i poprawie komunikacji wewnętrznej, jak również w obszarze budowania stabilności finansowej organizacji. W kilku przypadkach udało się przekształcić model biznesowy organizacji tak, by mogło ono generować dochód na sfinansowanie swojej działalności, co niewątpliwie przyczyni się do rozszerzenia ich zasięgu i zwiększenia korzyści społecznych" – powiedziała Ewa Konczal, reprezentująca Ashokę w Polsce.

W pilotażowej edycji programu udział wzięło dwunastu członków zwyczajnych PSIK, doświadczonych menedżerów zarządzających funduszami private equity / venture capital, którzy przez sześć miesięcy współpracowali z wiodącymi przedsiębiorcami społecznymi, członkami Ashoki (Ashoka Fellows).W program zaangażowali się również członkowie wspierający PSIK – doradcy oraz kancelarie prawne - którzy poświęcili czas i służyli profesjonalnym wsparciem.

Na wiosnę planowane jest uruchomienie drugiej edycji programu PSIK-Ashoka Social Business Accelerator.

Członkowie PSIK uczestniczący w programie:

 • Przemysław Bielicki (Royalton Partners),
 • Małgorzata Bobrowska-Jarząbek (Resource Partners),
 • Maciej Górski (Oresa Ventures),
 • Sylwester Janik (MCI Management),
 • Agnieszka Kowalska,
 • Stanisław Knaflewski (Enterprise Investors),
 • Zbigniew Łapiński (3TS Capital Partners),
 • Robert Manz (Enterprise Investors),
 • Monika Morali – Efinowicz (Advent International),
 • Piotr Noceń (Resource Partners),
 • Witold Radwański (Krokus Private Equity),
 • Adam de Sola Pool (Environmental Investment Partners),
 • Khai Tan (Bridgepoint).

Przedsiębiorcy społeczni biorący udział w programie:

 

Komitet Pro Bono PSIK - powołany w listopadzie 2011 roku by promować tego rodzaju działalność wśród członków PSIK. Komitet propaguje projekty edukacyjne i inne inicjatywy pro bono, umożliwiając jednocześnie aktywne zaangażowanie się członków PSIK w inicjatywy społeczne w Polsce.
Komitetowi Pro Bono przewodniczą: Robert Manz, partner zarządzający, Enterprise Investors oraz Piotr Noceń, partner zarządzający, Resource Partners.
http://www.psik.org.pl/pro-bono.html


Ashoka - międzynarodowa organizacja non-profit z siedzibą w Waszyngtonie zrzeszająca wiodących przedsiębiorców społecznych – twórców innowacyjnych rozwiązań problemów społecznych. Ashoka działa w 70 krajach na świecie. Od 1981 roku Ashoka przyjęła do swojego grona ponad 3000 osób. Co roku, na podstawie rygorystycznego procesu, wybieranych jest nawet 300 nowych innowatorów społecznych.
W Polsce Ashoka istnieje od 1995 roku i do chwili obecnej przyjęła do swojego grona 70 osób, wiodących innowatorów społecznych, których działalność dotyka najbardziej palących problemów społecznych w kraju.
http://poland.ashoka.org