Źródło: www.psik.org.pl

Komitet Pro Bono PSIK, doceniając pozytywne rezultaty pilotażowej edycji „PSIK - Ashoka Social Business Accelerator”, kontynuuje współpracę z Ashoka na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej i uruchomia drugą edycję programu.

Ideą programu jest transfer wiedzy i kompetencji biznesowych pomiędzy menedżerami zarządzającymi funduszami private equity/venture capital a członkami Ashoki – liderami wiodących organizacji społecznych w Polsce.

W pierwszej edycji programu, trwającej od listopada 2011 do października 2012, udział wzięło 13 członków PSIK i 13 członków Ashoki. Członkowie PSIK poświęcili łącznie około 400 godzin organizacjom członków Ashoki, dzieląc się wiedzą ekspercką i doświadczeniem. 70% par ocenia, że współpraca przyniosła znakomite rezultaty w kontekście realizacji wyznaczonych celów. Szczegółowe podsumowanie pilotażowej edycji dostępne jest w Raporcie z realizacji pierwszej edycji programu pdfPOBIERZ.

Aktualnie trwa nabór uczestników drugiej edycji programu „PSIK - Ashoka Social Business Accelerator”.


Uczestnicy pilotażowej edycji programu:

Członkowie PSIK:

Przedsiębiorcy społeczni:

Członkowie wspierający PSIK:

 

Komitet Pro Bono PSIK Powołany w listopadzie 2011r. by promować działalność pro bono wśród członków PSIK. Komitet propaguje projekty edukacyjne i działalność pro bono, umożliwiając jednocześnie aktywne zaangażowanie się członków PSIK w tego rodzaju inicjatywy w Polsce. Komitetowi Pro Bono przewodniczą: Robert Manz, partner zarządzający, Enterprise Investors oraz Piotr Noceń, partner zarządzający, Resource Partners. Więcej informacji: https://psik.org.pl/pl/pro-bono/komitet-ds-filantropii-przedsiebiorczej

 

Ashoka międzynarodowa organizacja non-profit z siedzibą w Waszyngtonie zrzeszająca wiodących przedsiębiorców społecznych – twórców innowacyjnych rozwiązań problemów społecznych. Ashoka działa w 70 krajach na świecie. Od 1981 roku Ashoka przyjęła do swojego grona ponad 3000 osób. Co roku, na podstawie rygorystycznego procesu, wybieranych jest nawet 300 nowych innowatorów społecznych. W Polsce Ashoka istnieje od 1995 roku i do chwili obecnej przyjęła do swojego grona 70 osób, wiodących innowatorów społecznych, których działalność dotyka najbardziej palących problemów społecznych w kraju. Więcej informacji: http://poland.ashoka.org