Warszawa, 30 lipca 2013 r. – Najnowsze dane opublikowane przez Europejskie Stowarzyszenie Private Equity i Venture Capital (EVCA) wskazują na stabilny rozwój rynku private equity / venture capital w Europie Środkowo – Wschodniej (CEE) oraz potwierdzają niesłabnący potencjał regionu. W 2012, trzecim roku z rzędu, wzrosła liczba spółek sfinansowanych przez inwestorów PE / VC. Wartość inwestycji utrzymała się na poziomie powyżej 1 mld EUR. Na rynku wyjść odnotowano drugi, co do wartości, wynik w historii – 1,1 mld EUR.

2012 był trzecim z kolei rokiem, w którym zanotowano wzrost liczby spółek sfinansowanych przez inwestorów private equity / venture capital – wynika z najnowszych danych opublikowanych przez EVCA w raporcie przygotowanym przez działającą w ramach EVCA grupę roboczą ds. Europy Środkowo-Wschodniej (EVCA CEE Task Force) [pobierz raportimages/pliki-old/psik/docs/pdf.gif]. 220 firm otrzymało finansowanie PE / VC – o 13% więcej niż w roku ubiegłym. W znacznym stopniu do wzrostu przyczyniła się wyższa liczba stosunkowo młodych spółek, sfinansowanych przez fundusze venture capital.

Wartość inwestycji private equity / venture capital spadła o 19% w porównaniu z rokiem ubiegłym, niemniej jednak utrzymała się na wysokim poziomie przeszło 1 mld EUR. Analogiczna sytuacja na rynku inwestycji miała miejsce w Europie, gdzie, dla porównania, wartość inwestycji spadła również o prawie 19%. W 2012, podobnie jak w roku ubiegłym, inwestycje PE / VC w CEE stanowiły 2,8% ogółu inwestycji w Europie.

65% wartości inwestycji stanowiły wykupy, 20% środków inwestorzy przeznaczyli na finansowanie wzrostu. Inwestycje w spółki na etapie venture capital stanowiły 10% ogółu wartości.

Największym zainteresowaniem funduszy PE / VC cieszyły się spółki z branży life science, w które zainwestowano 26% ogółu środków. Popularnymi branżami były również: dobra konsumpcyjne (20%) i usługi finansowe (11%).

Polskie spółki przyciągnęły 47% ogółu wartości inwestycji PE / VC w regionie. Na kolejnych miejscach w rankingu uplasowały się Czechy (11%), Węgry (10%), Słowacja (10%) oraz Bułgaria (8%). Polskie firmy dominowały na rynku wykupów i finansowania wzrostu pozyskując 52% wartości inwestycji na późniejszych etapach rozwoju. Węgry natomiast okazały się liderem na rynku inwestycji venture capital, przyciągając 63% wartości ogółu transakcji na tym etapie.

Wyjścia z inwestycji w 2012 (mierzone według wartości początkowej inwestycji) wyniosły 1,1 mld EUR, co stanowi drugi pod względem wartości wynik w historii i 34% spadek wobec rekordowego roku 2011. Sytuacja na rynku CEE dobrze wpisuje się w ogólnoeuropejskie trendy. W Europie, analogicznie do regionu CEE, rynek wyjść w 2012 zmalał o 29% wobec roku poprzedniego.

Należy zaznaczyć, że wysoka wartość wyjść w regionie CEE w znacznej mierze była rezultatem jednej transakcji, której wartość przewyższyła 60% ogółu wartości wyjść w regionie.

Najczęściej wychodzono z inwestycji poprzez sprzedaż inwestorowi branżowemu (85% wartości inwestycji). Ta metoda dezinwestycji dominowała również w Europie, choć odsetek wyjść realizowanych tym sposobem był zdecydowanie niższy (38%).

Napływ kapitałów do funduszy w 2012 wyniósł 673 mln EUR, o 28% mniej wobec ubiegłego roku. Dla porównania europejskie fundusze private equity / venture capital pozyskały o 43% mniej środków na inwestycje niż w 2011. Głównymi inwestorami w funduszach PE / VC działających w regionie, podobnie jak w latach ubiegłych, są inwestorzy europejscy spoza regionu CEE, których inwestycje stanowiły prawie 60% ogółu środków pozyskanych przez fundusze w 2012. Lokalni inwestorzy stanowili nieznaczny odsetek ogółu - 4%. Wynik ten jest zbieżny z historycznymi trendami i potwierdza problem braku lokalnych inwestorów w private equity / venture capital w Europie Środkowo-Wschodniej.

Największy udział miały agencje rządowe (29%), na drugim miejscu uplasowały się fundusze funduszy (19%).

"Środkowoeuropejskie spółki z solidnymi podstawami i dużym potencjałem wzrostu są atrakcyjną okazją inwestycyjną dla zarządzających funduszami private equity / venture capital" - uważa Robert Manz, przewodniczący EVCA CEE Task Force, partner zarządzający Enterprise Investors.

"Region CEE łączy stabilność z potencjałem wzrostu charakterystycznym dla rynków rozwijających się. Taka kombinacja jest atrakcyjną okazją inwestycyjną dla inwestorów" - dodaje Robert Manz."


Kontakt:

Barbara Nowakowska
dyrektor zarządzająca PSIK
kom. 730 995 990
tel. 22 458 84 30
E-mail: barbara.nowakowska@psik.org.pl

Informacje dodatkowe: Raport pt. "Central and Eastern Europe Statistics 2012" został przygotowany przez działającą w ramach EVCA grupę roboczą ds. Europy Środkowo-Wschodniej (EVCA CEE Task Force). Partnerem raportu jest warszawskie biuro Gide Loyrette Nouel.


Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (www.psik.org.pl) zrzesza fundusze private equity/venture capital (PE/VC) działające w Polsce. Celem Stowarzyszenia jest rozwój polskiego rynku private equity i venture capital. Stowarzyszenie liczy obecnie 88 członków: 44 firm zarządzających funduszami PE/VC (członków zwyczajnych) i 44 członków wspierających - wiodących kancelarii prawniczych, banków i firm doradczych działających na rzecz sektora. Członkowie zwyczajni PSIK zarządzają kapitałem o łącznej wartości ponad 14 mld euro, dotychczas zainwestowali w przeszło 850 spółek w Polsce i innych krajach Europy Środkowej.