Źródło: www.gra-vcr.pl

Pod koniec grudnia ubiegłego roku zakończyła się II publiczna edycja edukacyjnej gry inwestycyjnej Venture Capital Research stworzonej przez Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów PAN oraz Fundację CambridgePYTHON.

W rozgrywce wzięło udział liczne grono uczestników indywidualnych i grupowych. Ze względu na dużą popularność gry VCR trwają już prace przygotowawcze do kolejnej edycji. Celem gry jest przekazanie wiedzy na temat mechanizmów podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz specyfiki finansowania kapitałowego przedsięwzięć typu start-up – więcej informacji na stronie: www.gra-vcr.pl.

W tej edycji gry głównymi nagrodami dla najlepszych inwestorów są staże w wybranych firmach partnerskich oraz cenne nagrody rzeczowe, które zostaną przekazane laureatom podczas uroczystego zakończenia – ceremonii, która odbędzie się dnia 20 lutego br. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wezmą w niej udział laureaci oraz przedstawiciele firm partnerskich II publicznej edycji gry VCR, a także wielu innych znamienitych gości.