Źródło: www.investeurope.eu (www.evca.eu)

EVCA – Europejskie Stowarzyszenie Private Equity & Venture Capital opublikowało materiały poświęcone dyrektywie w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ( AIFMD) oraz jej implementacji w Europie. Publikacje dostępne są na stronie EVCA: