Źródło: www.psik.org.pl

W 2013 roku fundusze private equity / venture capital (PE/VC) działające w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) koncentrowały swoją działalność na wyjściach, kończąc inwestycje w 88 spółkach, w które wcześniej zainwestowały 741 mln euro. Jednocześnie wartość nowych inwestycji oraz ilość środków pozyskanych od inwestorów zmalały w porównaniu z rokiem ubiegłym odpowiednio o 22 proc. i 37 proc. Pojawiły się jednak pewne symptomy zapowiadające ożywienie aktywności funduszy PE/VC w tej części Europy - większe okazały się inwestycje finansujące spółki na etapie wzrostu, zwiększyła się także ilość środków pozyskanych przez fundusze od inwestorów na finansowanie wczesnych etapów rozwoju i wzrostu spółek. Polska była najaktywniejszym rynkiem private equity / venture capital w regionie, z 49-proc. udziałem w wartości inwestycji i 38-proc. udziałem w wartości wyjść.

Wartość nowych środków pozyskanych na inwestycje private equity / venture capital w Europie Środkowo-Wschodniej w 2013 wyniosła 433 mln euro (o 37 proc. mniej niż w 2012) – wynika z najnowszego raportu images/pliki-old/psik/docs/pdf.gifopublikowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Private Equity i Venture Capital (EVCA). Spadek ten po części jest konsekwencją cykliczności rynku oraz odzwierciedla wciąż jeszcze ostrożne podejście inwestorów instytucjonalnych wobec inwestowania w regionie CEE.

Głównym źródłem pozyskanych środków byli inwestorzy europejscy spoza regionu CEE, których udział wzrósł z 38 proc. w 2012 do 59 proc. w 2013.
48 proc. środków pochodziło od agencji rządowych, w szczególności z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

Pomimo spadku wartości ogółu pozyskanych środków na inwestycje w 2013, dane prezentowane w raporcie wskazują na pewne pozytywne trendy. Znacznie, bo do 103 mln euro, zwiększyła się wartość funduszy pozyskanych na finansowanie inwestycji na etapie wzrostu. Środki na finansowanie venture capital wzrosły o 62 proc. do poziomu 88 mln euro.

"Na europejskim rynku PE/VC obserwujemy ożywienie aktywności inwestycyjnej funduszy i wzrost zainteresowania inwestorów. Mimo, że aktualne dane dla regionu CEE tego nie odzwierciedlają, również w tej części Europy pojawiły się pewne pozytywne symptomy. Sądzimy, że będą one trwałe i, że ożywienie, które obserwujemy w Europie, korzystnie wpłynie na sytuację rynkową w CEE" - twierdzi Doerte Hoeppner, prezes EVCA.

Inwestycje PE/VC w środkowoeuropejskie spółki w 2013 wyniosły 783 mln euro, co oznacza 22-proc. spadek wobec 2012. Jest to w znacznej mierze konsekwencja mniejszej wartości wykupów, które zanotowały spadek o 39 proc. Skompensowało go częściowo finansowanie wzrostu spółek, które z kwotą 259 mln euro było o 53 proc. większe w porównaniu do 2012 i stanowiło 33 proc. ogółu inwestycji. Jest to wynik znacznie powyżej średniej europejskiej, gdzie tego typu inwestycje stanowią 10 proc.

Liczba spółek, które sfinansowały fundusze PE/VC wzrosła o 7 proc. i wyniosła 241. Wynik ten został osiągnięty głównie dzięki większej aktywności funduszy venture capital. W ich portfelach w 2013 przybyła rekordowa liczba spółek - 154 wobec 125 w 2012.

"Mimo niższej aktywności na środkowoeuropejskim rynku PE/VC w porównaniu z ubiegłym rokiem, w 2013 obserwujemy tu pewne pozytywne trendy, które dobrze wróżą sytuacji rynkowej. Biorąc pod uwagę potencjał, jaki oferują rynki Europy Środkowo-Wschodniej, zachęcamy inwestorów, by przyjrzeli się temu regionowi" - uważa Robert Manz, przewodniczący EVCA CEE Task Force.

Polska po raz kolejny była najaktywniejszym rynkiem inwestycji PE/VC w regionie. Prawie połowa środków zainwestowanych w CEE trafiła do polskich spółek (380 mln euro). Mimo 20-proc. spadku wartości inwestycji w Polsce, liczba sfinansowanych spółek wzrosła o 20 proc. do poziomu 89 (wobec 74 w ubiegłym roku).

Jeśli chodzi o wyjścia z inwestycji w 2013, fundusze sprzedały aktywa o wartości początkowej 741 mln euro. Mimo iż wartość ta jest mniejsza o 31 proc. od ubiegłorocznej, 2013 był trzecim najlepszym rokiem w historii. Należy podkreślić, że w ubiegłym roku, w przeciwieństwie do dwóch poprzednich lat, nie zanotowano żadnej pojedynczej dużej transakcji, która miałaby istotny wpływ na dane. Skutkiem tego, mimo spadku kwoty wyjść, liczba spółek, z których wyszły fundusze, wzrosła o 35 proc. do 88.

Polska była najaktywniejszym rynkiem wyjść z inwestycji PE/VC w 2013. Na polskim rynku wartość wyjść wzrosła 5-krotnie, osiągając rekordowy poziom 285 mln euro. Wyjścia z polskich spółek stanowiły 38 proc. ogółu wartości wyjść w regionie.


Wywiad z Robertem Manzem, 3 września 2014, CNBC:
http://video.cnbc.com/gallery/?video=3000307524&play=1


Kontakt:
Barbara Nowakowska
dyrektor zarządzająca PSIK
tel. 22 458 84 30
barbara.nowakowska@psik.org.pl


Informacje dodatkowe:

Raport pt. "Central and Eastern Europe Statistics 2013" został przygotowany przez działającą w ramach EVCA grupę roboczą ds. Europy Środkowo-Wschodniej (EVCA CEE Task Force). Partnerem raportu jest warszawskie biuro Gide Loyrette Nouel.