Źródło: www.psik.org.pl

Warszawa, 31 sierpnia 2015

Rekordowa liczba środkowoeuropejskich spółek została sfinansowana przez fundusze private equity/venture capital (PE/VC) w 2014 roku. Aż 290 firm pozyskało finansowanie od funduszy, w porównaniu z 242 w 2013. Fundusze PE/VC najczęściej finansowały spółki polskie. W ubiegłym roku 78 firm z Polski trafiło do portfeli funduszy. Wartość nowych inwestycji w regionie wzrosła o 66 proc. w porównaniu do ubiegłego roku i wyniosła 1,3 mld euro – wynika z danych opublikowanych przez EVCA (Europejskie Stowarzyszenie Private Equity i Venture Capital). Do funduszy napłynęło prawie 1,5 mld euro na nowe inwestycje w tym regionie. Również na rynku wyjść fundusze były bardzo aktywne, sprzedając spółki, w które wcześniej zainwestowały prawie 1,3 mld euro. Polska była największym rynkiem wyjść w regionie, notując rekordową wartość dezinwestycji na poziomie 530 mln euro.

Jak wynika z danych opublikowanych przez EVCA w raporcie "Central and Eastern Europe Statistics 2014"pdfPOBIERZ, w ubiegłym roku środkowoeuropejski rynek private equity/venture capital umocnił się, na co wskazuje zarówno wartość środków pozyskanych na nowe inwestycje, jak również kwot zainwestowanych oraz wyjść z inwestycji. Dane jednoznacznie wskazują na wzrost zainteresowania regionem CEE ze strony lokalnych firm inwestycyjnych, jak również europejskich oraz globalnych inwestorów.

"W 2014 roku rynek private equity/venture capital w Europie Środkowo-Wschodniej przerósł oczekiwania. Sfinansowano rekordową liczę spółek, w znacznej mierze dzięki aktywności funduszy venture capital działających w tym regionie. Wzrosła wartość transakcji wykupowych, pojawiły się też bardzo duże transakcje, z pierwszą od 2009 roku inwestycją finansującą spółkę o wartości przekraczającej 1 mld euro (enterprise value)" – komentuje Doerte Hoeppner, prezes EVCA.

"Dane za 2014 rok opublikowane w najnowszym raporcie EVCA odzwierciedlają dobrą sytuację makroekonomiczną w Europie Środkowo-Wschodniej. Wysokie tempo wzrostu PKB, niska inflacja i spadające bezrobocie w wielu krajach regionu tworzą atrakcyjne warunki dla firm private equity i inwestorów zagranicznych. Zachęcamy inwestorów, aby przyjrzeli się regionowi CEE i dostrzegli potencjał, jaki oferuje" - dodaje Robert Manz, przewodniczący EVCA CEE Task Force.

Polska jest liderem w regionie, jeśli chodzi o liczbę sfinansowanych spółek. 78 polskich firm trafiło do portfeli funduszy PE/VC, z czego większość, bo aż 54, została sfinansowana przez fundusze venture capital. Fundusze VC inwestują w stosunkowo niewielkie, młode spółki, stąd, przy dużej liczbie transakcji, łączna wartość inwestycji PE/VC w Polsce spadła w 2014 r. o 34 proc., do 251 mln euro.

“Z danych wynika rosnąca aktywność funduszy venture capital, które inwestują w spółki technologiczne. Mamy nadzieję, że dzięki finansowaniu funduszy wiele z tych spółek osiągnie sukces rynkowy, nie tylko w Polsce, ale na rynkach międzynarodowych" - uważa Barbara Nowakowska, dyrektor zarządzająca Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych

W ubiegłym roku w Polsce padł również rekord na rynku wyjść z inwestycji. Fundusze aktywne na polskim rynku wyszły z 35 spółek, w które wcześniej zainwestowały 530 mln euro (wartość wyjść w raporcie podawana jest w kwocie pierwotnej inwestycji, a nie w kwocie uzyskanej ze sprzedaży), co oznacza wzrost o 86 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Wyjścia z polskich spółek stanowiły 42 proc. ogółu wartości dezinwestycji w regionie.


Główne wnioski z raportu "EVCA CEE Statistics 2014":

    • Inwestycje private equity/venture capital w regionie CEE wyniosły 1,31 mld euro, o 66 proc. więcej niż w 2013 roku. Wartość transkacji wykupowych wzrosła o 120 proc. do poziomu 935 mln euro.
    • Fundusze PE/VC pozyskały 1,47 mld euro na nowe inwestycje w regionie CEE, co oznacza przeszło trzykrotny wzrost w stosunku do 2013 roku. Był to jednocześnie najlepszy wynik począwszy od 2008 roku oraz czwarty rezultat w historii środkowoeuropejskiego rynku PE/VC.
    • Wartość wyjść wzrosła o 32 proc. do poziomu 1,27 mld euro (wartość mierzona po koszcie nabycia spółki) i była drugim w historii wynikiem w regionie CEE.

Kontakt:
Barbara Nowakowska
dyrektor zarządzająca PSIK
kom. 730 995 990
tel. 22 458 84 30
e-mail: barbara.nowakowska@psik.org.pl

Informacje dodatkowe:

Raport pt. "Central and Eastern Europe Statistics 2014" został przygotowany przez działającą w ramach EVCA grupę roboczą ds. Europy Środkowo-Wschodniej (EVCA CEE Task Force). Partnerem raportu jest warszawskie biuro Gide Loyrette Nouel.