Źródło: www.cmslegal.com

Premiera raportu "Emerging Europe M&A Report 2015/2016 opublikowanego przez kancelarię CMS we współpracy z EMIS

Polska, Węgry, Serbia oraz Bośnia i Hercegowina to jedyne rynki w Europie Środkowo-Wschodniej, na których wciąż obserwujemy wzrost zarówno liczby, jak i wartości transakcji w 2015 r. Europa Środkowo-Wschodniej przestała być postrzegana przez inwestorów jako region o jednakowej atrakcyjności inwestycyjnej, gdyż profil ryzyka w poszczególnych krajach uległ zasadniczym zmianom - wynika z raportu "Emerging Europe M&A Report 2015/2016" przygotowanego przez kancelarię CMS we współpracy z EMIS. Rynek fuzji i przejęć w naszym regionie osiągnął wartość 53,5 mld euro, na które złożyło się prawie 2138 fuzji i przejęć ogłoszonych w 2015 r. O ile na świecie ostatnie dwanaście miesięcy przyniosło najwyższe poziomy aktywności transakcyjnej od 2007 r., o tyle Europa Środkowo-Wschodnia zakończyła ostatni rok z 3% spadkiem liczby i 15% wartości M&A (z 63 mld EUR do 53,5 mld).

Raport "Emerging Europe M&A Report 2015/2016" - opublikowany przez kancelarię CMS we współpracy z EMIS - wskazuje trendy w zakresie fuzji i przejęć w 2016 r. w 15 krajach naszego regionu oraz analizuje transakcje o wartości powyżej 1 mln USD ogłoszone w 2015 r. na 22 rynkach Europy Środkowo–Wschodniej.

"Zmiany polityczne mogą mieć bezpośredni – często natychmiastowy – wpływ na poziom i stabilność inwestycji prowadzonych zarówno przez fundusze private equity, jak i inwestorów strategicznych na poszczególnych rynkach. Jednak konsekwencje tych zmian mogą nie być odczuwalne dla regionu jako całości, gdyż inwestorzy mogą przekierować kapitał na inne rynki w Europie Środkowo-Wschodniej" – wyjaśnia Helen Rodwell, partner w praskim biurze kancelarii CMS.

"2016 ma szansę być rokiem wytchnienia dla Europy Środkowo–Wschodniej. Ryzyka polityczne wciąż pozostaną, niemniej będą one ograniczone lub odpowiednio zdyskontowane. Fundusze private equity mogą liczyć na wysokie zyski w tej części Europy i wciąż zwiększać aktywność w regionie" – dodaje Stefan Stoyanov, Global head of M&A database z EMIS.


Fuzje i przejęcia w Polsce

Polska uplasowała się na drugiej pozycji w całym regionie pod względem liczby transakcji (po Rosji) oraz zajęła trzecie miejsce (po Rosji i Turcji) pod względem wartości ogłoszonych w 2015 r. fuzji i przejęć. Z pierwszej trójki w regionie, tylko na polskim rynku odnotowano wzrost zarówno liczby (z 285 do 346) jak i wartości transakcji (z 4,5 do 6,3 mld EUR) – odpowiednio 21% i prawie 40% w porównaniu do roku 2014 r.

"W ostatnim roku naprawdę wysoki poziom aktywności obserwowaliśmy w środkowym segmencie rynku, czyli obejmującym transakcje o wartości od 20 mln do 75 mln euro. W tym przypadku M&A najczęściej były podyktowane zmianą pokoleniową i decyzjami nowych właścicieli, którzy odziedziczyli przedsiębiorstwa i postanowili odzyskać środki finansowe. Tendencja ta może utrzymać się w 2016 roku, a kwestie związane ze zmianą pokoleniową wśród właścicieli średnich polskich przedsiębiorstw mają szansę znacząco zwiększyć aktywność w zakresie M&A. Tym bardziej, że większość transakcji w tym segmencie rynku dotyczy sektorów nieregulowanych, które są w mniejszym stopniu zależne od zmian regulacyjnych i podatkowych.“ – podkreśla Dariusz Greszta, partner współzarządzający Departamentem Transakcji i Prawa Spółek w kancelarii CMS.

Najbardziej aktywnymi kupującymi były fundusze PE obecne w Polsce właśnie w środkowym segmencie rynku, a najbardziej znaczącą transakcją tego typu była sprzedaż Home.pl przez V4C na rzecz United Internet.

"Impulsem do zwiększenia w aktywności w M&A w Polsce mogą być rozczarowujące wyniki spółek notowanych na GPW. Niepewność w sferze politycznej i regulacyjnej sprawiła, że wskaźniki spółek giełdowych spadły do rekordowo niskich poziomów. Choć dotyczy to głównie sektorów regulowanych (np. bankowości, ubezpieczeń i energii) lub spółek z udziałem Skarbu Państwa, to wraz ze spadkiem indeksów większości polskich przedsiębiorstw typu blue chips, zmniejszyła się również wartość spółek zaliczanych do średniego segmentu rynku. A to stwarza możliwość nabycia ich za rozsądną cenę “ – podkreśla Dariusz Greszta.

Ponad 20% z transakcji zawieranych na naszym rynku miało miejsce w sektorze produkcyjnym, ponad 18% w nieruchomościowym. Wiele zmian własnościowych dokonało się także w ostatnim roku w branży telekomunikacyjnej i IT (prawie 16%) i usługowej (ponad 10% ogłoszonych fuzji i przejęć).

W 2015 r. byliśmy także świadkami takich transakcji jak przejęcie przeprowadzone przez spółkę Amica w Wielkiej Brytanii oraz Wielton we Francji. Transakcje te dowodzą, że wiodące polskie spółki z sukcesem i coraz częściej podejmują ekspansję zagraniczną, w szczególności w krajach UE.


Najbardziej aktywni gracze

Według raportu "Emerging Europe M&A Report 2015/2016", fundusze private equity odpowiadają już za 288 transakcje w regionie (o wartości 10,9 mld euro), co oznacza 16% wzrost liczby M&A w porównaniu z rokiem 2014. Ponad połowa z fuzji i przejęć ogłoszonych w 2015 r. to dla wielu funduszy pierwsze inwestycje w tej części Europy.

"Fundusze private equity tradycyjnie cechują się wyższym apetytem na ryzyko niż gracze korporacyjni. Należy się spodziewać, że to właśnie fundusze będą w dużej mierze kształtować sytuację na rynku fuzji i przejęć w naszym regionie w nadchodzących miesiącach" – podkreśla Radivoje Petrikić, partner z wiedeńskiego biura kancelarii CMS.

W ostatnich 12 miesiącach inwestorzy amerykańscy zwiększyli aktywność w regionie Europy Środkowo Wschodniej, co znalazło wyraz w 61% i 9% wzroście odpowiednio wartości i liczby transakcji z udziałem amerykańskiego kapitału (127 M&A o wartości prawie 4 mld EUR). Europa Środkowo – Wschodnia odnotowała także wzmożone zainteresowanie niemieckich inwestorów (odpowiednio 22% wzrost liczby transakcji do 88 i 16% wzrost wartości do 3,2 mld EUR). Region skutecznie przyciągał także kapitał brytyjski – w tym przypadku obserwowaliśmy 23% wzrost wartości transakcji zamykanych przez inwestorów z Wielkiej Brytanii (2,5 mld EUR).


Najbardziej aktywne sektory pod kątem M&A w regionie

Najwięcej transakcji w ostatnich dwunastu miesiącach miało miejsce w sektorze produkcyjnym (343), telekomunikacyjnym i IT (298), nieruchomościowym (263) oraz finansowo – ubezpieczeniowym (245). Pod względem wartości numerem jeden okazał się ponownie sektor produkcyjny z 8,9 mld EUR, nieruchomościowy z 8,2 mld EUR, finansowo – ubezpieczeniowy z transakcjami na poziomie 7,6 mld EUR oraz IT/telekomunikacyjny (5,7 mld EUR) .

 

Informacje o raporcie:

Raport "Emerging Europe M&A Report 2015/2016" obejmuje 15 rynków Europy Środkowo –Wschodniej i Południowo – Wschodniej: Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Bułgarię, Chorwację, Republikę Czeską, Węgry, Czarnogórę, Polskę, Rumunię, Rosję, Serbię, Słowację, Słowenię, Turcję i Ukrainę, podczas gdy dane zbiorcze dotyczące CEE obejmują dodatkowo Białoruś, Estonię, Kosowo, Łotwę, Litwę, Macedonię i Mołdawię. Zestawienie uwzględnia transakcje o wartości powyżej miliona USD ogłoszone w 2015 r. Raport będzie dostępny od 19 tycznia br. pod adresem www.cmslegal.com

Dodatkowe informacje o CMS:

CMS jest międzynarodową kancelarią prawniczą świadczącą kompleksowe usługi doradztwa prawnego i podatkowego na rzecz przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz organów administracji. Jesteśmy jedną z największych i najbardziej doświadczonych międzynarodowych kancelarii w Polsce – działamy na polskim rynku od ponad 20 lat. W biurze CMS w Warszawie pracuje 140 prawników, którzy doradzają klientom działającym we wszystkich kluczowych sektorach gospodarki. Więcej informacji: http://www.cms-cmck.com/Poland

 

Kontakt:
Katarzyna Forycka
PR Manager, Poland & CEE
katarzyna.forycka@cms-cmck.com
Tel. 502 184 322