Źródło: www.cmslegal.com

Polska i Europa Środkowa–Wschodnia z największą wartością M&A w ostatnich trzech latach. Wzrost aktywności inwestorów z Azji oraz z rynków środkowo - europejskich.

Rynek fuzji i przejęć w Europie Środkowo – Wschodniej osiągnął w ostatnim roku najwyższą wartość od 2013 r. W naszym regionie miały miejsce 1985 M&A o wartości 86,7 miliardów euro, co oznacza 62% wzrost wartości przy 7% spadku liczby ogłoszonych transakcji w porównaniu do roku ubiegłego - wynika z raportu kancelarii CMS „Emerging Europe M&A Outlook 2016/2017” przygotowanego we współpracy z EMIS. Jednocześnie o 2 mln euro wzrosła średnia wartość M&A przeprowadzanych w naszej części Europy, osiągając poziom 11,2 mln euro.

Raport „Emerging Europe M&A Report 2016/2017” - opublikowany przez kancelarię CMS we współpracy z EMIS - wskazuje trendy w zakresie fuzji i przejęć w 2017 r. w krajach naszego regionu oraz zawiera analizę transakcji o wartości powyżej 1 mln USD ogłoszonych w 2016 r. na rynkach Europy Środkowo–Wschodniej.

„Sytuacja gospodarczo –polityczna w regionie i na świecie sprawiała, że w pierwszej połowie roku na rynku transakcyjnym obserwowaliśmy pewną ostrożność ze strony inwestorów. Jednak końcówka roku przyniosła zdecydowany wzrost aktywności M&A i trend ten ma szansę utrzymać się w nadchodzących miesiącach, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę transakcje które są obecnie w przygotowaniu” -  mówi Helen Rodwell, partner z zespołu transakcyjnego CMS  w Europie Środkowo –Wschodniej.

Polska i inne rynki regionu – prognozy na 2017 r. i podsumowanie 2016 r.

Jak wynika z obserwacji kancelarii CMS, firmy prawniczej która w ostatnich pięciu latach pracowała przy największej liczbie transakcji zamykanych w naszym regionie*, inwestorzy w coraz większym stopniu uwzględniają odmienny profil ryzyka w poszczególnych krajach Europy Środkowo- Wschodniej, rezygnując z postrzegania regionu jako obszaru o podobnej atrakcyjności inwestycyjnej.

W 2016 r. Rosja i Polska utrzymały pierwsze pozycje w naszym regionie pod względem wartości zamykanych transakcji, choć ich liczba zmniejszyła się w stosunku do roku ubiegłego. W Rosji ogłoszono 640 transakcji o wartości 43,3 mld euro, podczas gdy na polskim rynku miały miejsce 279 przejęcia o wartości 11,2 miliarda euro, co oznacza 78% wzrost wartości zawieranych transakcji przy jednoczesnym prawie 20% spadku ich liczby w porównaniu do 2015 r. Na trzecim miejscu znalazły się Czechy, które odnotowały rekordowy rok zarówno pod względem liczby (202), jak i wartości zamykanych transakcji (8,7 mld). Jednym z bardziej aktywnych rynków pozostawała także Rumunia, gdzie zawarto 136 M&A o łącznej wartości 1,9 mld euro.

„Po 2015 r., który uznawany był w Polsce za rekordowy, mieliśmy kolejne 12 miesięcy bardzo dużej aktywności M&A, porównywalne na przestrzeni ostatnich 5 lat jedynie z 2013 r., kiedy to miało miejsce przejęcie Polkomtela przez Cyfrowy Polsat” – podsumowuje Marek Sawicki, partner współzarządzający Departamentem Transakcji i Prawa Spółek w kancelarii CMS. „Obecny rok na rynku transakcyjnym raczej nie będzie znacząco odbiegał od poprzedniego. Spodziewałbym się, że tak duże transakcje jak sprzedaż Allegro czy aktywów SAB Miller już się nie powtórzą, za to możemy mieć do czynienia z nieco większą liczbą mniejszych przejęć. Wśród dużych M&A ponownie może pojawić się oferta sprzedaży P4, spółki która może skutecznie przyciągnąć największe zagraniczne fundusze” – kontynuuje Marek Sawicki. „Szansę na duże transakcje w kolejnych miesiącach daje także oferta sprzedaży sieci Żabka przez Mid Europa Partners, która może okazać się historycznie największym wyjściem funduszu private equity z Polski“ – dodaje Dariusz Greszta, partner współzarządzający Departamentem Transakcji i Prawa Spółek w kancelarii CMS.

W ostatnim roku, 1/5 z dwudziestu największych M&A zawartych w Europie Środkowo –Wschodniej dotyczyła polskich aktywów (sprzedaż aktywów SAB Millera i UniCredit, sprzedaż Allegro oraz części biznesu Multimedia Polska). „Wydaje się, że kolejne miesiące nie przyniosą już w Polsce tak wielu mega transakcji jak ostatni rok, niemniej można spodziewać się dużej aktywności w nieco niższym segmencie rynku, obejmującym transakcje o wartości do 100 mln euro” – mówi Dariusz Greszta z CMS.

Sektor nieruchomości numerem 1 w Polsce oraz  w regionie

Najwięcej transakcji zawieranych w ostatnich 12 miesiącach w Polsce miało miejsce w sektorze nieruchomościowym (71 transakcji czyli 25% wszystkich M&A), produkcyjnym (ok.14%),  usługowym oraz telekomunikacyjnym i IT (po ok. 11%). Sporo działo się także w handlu detalicznym oraz w branży finansowo – ubezpieczeniowej, gdzie miała miejsce historycznie największa transakcja w polskim sektorze bankowym - przejęcie 32,8% udziałów w UniCredit przez PZU.

„Na polskim rynku kolejne miesiące mogą przynieść aktywność w obszarze e-commerce, telekomunikacji oraz w sektorze dóbr szybko zbywalnych czyli FMCG, a także w tych branżach, które są mniej podatne na wahania w polskiej gospodarce i najmniej zależne od zmian w otoczeniu regulacyjnym. Z drugiej strony, obecny trend zmierzający do odwrócenia skutków przeprowadzanych w ostatnich latach w Polsce prywatyzacji i dążenie do wykupu przez państwo aktywów w branżach uznawanych za strategiczne, w tym w energetyce i sektorze finansowym, może przełożyć się na krótkoterminowy wzrost aktywności M&A w tych sektorach” – mówi Dariusz Greszta.

W Europie Środkowo–Wschodniej największym zainteresowaniem inwestorów również cieszył się sektor nieruchomościowy, w którym zawarto 357 transakcji  (czyli 18% w całym regionie) o wartości 17,7 mld euro oraz produkcyjny z 312 (tj. prawie 16% wszystkich przejęć) fuzjami o wartości 7,4 mld euro. Pod względem liczby zawieranych M&A w czołówce w naszym regionie znalazła się również branża telekomunikacyjna i IT (13% M&A zawartych w regionie) oraz finansowo-ubezpieczeniowa wraz z handlową (po ok. 9%), zaś wysoką łączną wartość transakcji odnotowano w sektorze telekomunikacyjnym i IT (5,7 mld euro), energetycznym (6,4 mld euro) oraz finansowo – ubezpieczeniowym (7,2 mld euro).

„W 2017 r. możemy spodziewać się więcej przejęć w sektorze bankowym. Niskie zyski, restrukturyzacja sektora w Grecji, kary nałożone na instytucje finansowe, nowe regulacje czy kryzys we włoskim sektorze finansowym mogą zaowocować kolejnymi zmianami właścicielskimi”- mówi

Stefan Stoyanov, Global Head of M&A Database z EMIS.

Polskie spółki wciąż aktywne na rynkach CEE

Ostatnie 12 miesięcy przyniosło także zdecydowany wzrost zaangażowania inwestorów środkowo-europejskich na rynkach naszego regionu, co świadczy o dojrzałości zlokalizowanych tu przedsiębiorstw zarówno do przejmowania lokalnych graczy, jak i podejmowania przejęć transgranicznych.

Spośród krajów regionu, spółki z Rosji (575 transakcji), Czech (159), Polski (146) i Turcji (112) najczęściej angażowały się w fuzje i przejęcia w naszym regionie. Jedynie spółki z Czech zwiększyły aktywność zarówno pod względem liczby, jak i wartości M&A, stając się drugim lokalnym inwestorem w regionie z przejęciami o wartości  4 mld euro.  Pierwsze miejsce tradycyjnie przypadło przejmującym z Rosji, którzy przeprowadzili 575 transakcji o najwyższej, spośród lokalnych graczy, wartości 23 mld euro. W 2016 r. odnotowaliśmy ponad dwukrotny wzrost wartości M&A dokonywanych przez spółki z polskim kapitałem do 3,8 mld euro, z czego 2,5 mln euro przypadło na zakup aktywów Unicredit przez PZU.

„W Polsce i w naszym regionie można znaleźć wiele ciekawych spółek, które osiągnęły już odpowiednią skalę biznesu, aby zarówno przyciągać globalnych inwestorów– o ile oczywiście właściciele wystawią je na sprzedaż – jak i dokonywać przejęć za granicą” - mówi Marek Sawicki. „Dobrze przeprowadzona transakcja M&A stanowi najskuteczniejszy sposób na ekspansję międzynarodową. Atutem jest w tym przypadku możliwość wykorzystania dotychczasowego potencjału i marki zagranicznego przedsiębiorstwa, a także istniejącej bazy klientów.”

Wzrost zaangażowania kapitału z Azji i Wielkiej Brytanii w CEE

„Rok 2016 na rynku transakcyjnym wyróżniał się rosnącą dominacją graczy azjatyckich, w szczególności z Chin. Rosnące zainteresowanie Chin naszą częścią Europy jest zjawiskiem relatywnie nowym, które może przybierać na sile w kolejnych latach” – mówi Radivoje Petrikic, partner z zespołu transakcyjnego CMS  w Europie Środkowo –Wschodniej.

To właśnie gracze z Wielkiej Brytanii i Chin dwukrotnie zwiększyli zaangażowanie w naszym regionie w porównaniu do ubiegłego roku, decydując się na transakcje o wartości odpowiednio 5,2 mld euro oraz 4,4 mld euro. Na polskim rynku byliśmy świadkami takich przejęć jak nabycie spółki Novago przez China Everbright International za 123 mln euro czy zakupu przez inwestorów brytyjskich Allegro za prawie 3 mld euro przez Cinven, Permira Avisers oraz Mid Europa Partners oraz części Multimedia Polska przez Liberty Global za 690 mln euro.

Wartość M&A przeprowadzanych w naszym regionie przez kapitał z Wielkiej Brytanii rośnie systematycznie od kilku lat, dając Anglii drugie miejsce w ujęciu wartościowym w 2016 r. (po Japonii z 8 mld euro, z czego wartości 7.3 miliardów euro stanowi nabycie przez Asahi aktywów wystawionych na sprzedaż w związku z przejęciem SABMiller przez AB Inbev). W ostatnim roku wzrosła także wartość M&A pochodzących z Indii i Singapuru.

Z kolei, wartość amerykańskich M&A w regionie spadła o 2/3 w porównaniu z rokiem 2015, do 1,5 mld euro. Z 88 transakcjami Stany Zjednoczone pozostały jednak największym inwestorem zagranicznym w regionie pod względem liczby zawieranych M&A.  Wśród graczy z Unii Europejskiej największą aktywność w regionie wykazały: Wielka Brytania (75 przejęć), Niemcy (66), Francja (46) i Austria (37).

W ostatnim roku obserwowaliśmy także zwiększoną aktywność wśród inwestorów pochodzących z RPA – liczba transakcji zawieranych przez spółki południowoafrykańskie w naszym regionie podwoiła się w porównaniu z rokiem ubiegłym.  „Zainteresowanie inwestorów z RPA naszą częścią Europy jest relatywnie nowym zjawiskiem, a dodatkowo w przypadku polskiego rynku pojawiło się od razu dużą falą” - komentuje Marek Sawicki z CMS.

Rośnie zaangażowanie funduszy PE w Europie Środkowo-Wschodniej

W porównaniu do 2015 r. łączna wartość transakcji zawieranych przez fundusze PE podwoiła się do 28,4 mld euro, a liczba transakcji będących wejściem w inwestycję dwukrotnie przewyższa wyjścia. Wzrosła także średnia wartość transakcji dokonywanych przez fundusze PE w Europie Środkowo –Wschodniej. Największą aktywność w regionie wykazywały fundusze ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, a towarzyszyli im inwestorzy z Kataru, Singapuru i Korei Południowej.

„Na polskim rynku w przypadku wielu spółek portfelowych osiągnięto już oczekiwany wzrost wartości lub zakładany wcześniej okres inwestycyjny, a tym samym w nadchodzących miesiącach powinniśmy spodziewać się znacznej aktywności wynikającej z wychodzenia funduszy inwestycyjnych i private equity z dotychczasowych inwestycji“ – dodaje Dariusz Greszta.

Z 20 największych M&A ogłoszonych przez fundusze PE, trzy miały miejsce w Polsce: zakup Alllegro przez Cinven; Permira Advisers LLP i Mid Europa Partners LLP, Smyka przez Bridgepoint Capital oraz Cornerstone Partners, a także nabycie getBACK SA przez Abris Capital Partners.

„Ostatnie mega transakcje z udziałem globalnych funduszy private equity potwierdzają, że spółki środkowoeuropejskie mają potencjał, aby skutecznie przyciągnąć globalnych inwestorów o ile dają szansę na transakcje o dużej skali tj. powyżej 500 mln euro” – ocenia Dariusz Greszta.

*Na podstawie danych EMIS za lata 2012 -2016.

 

Informacje o raporcie:

Raport „Emerging Europe M&A Report 2016/2017” obejmuje 15 rynków Europy Środkowo –Wschodniej i Południowo – Wschodniej: Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Bułgarię, Chorwację, Republikę Czeską, Węgry, Czarnogórę, Polskę, Rumunię, Rosję, Serbię, Słowację, Słowenię, Turcję i Ukrainę, podczas gdy dane zbiorcze dotyczące Europy Środkowo–Wschodniej obejmują dodatkowo Białoruś, Estonię, Kosowo, Łotwę, Litwę, Macedonię i Mołdawię. Zestawienie uwzględnia transakcje o wartości powyżej miliona USD ogłoszone w 2016 r. Raport jest dostępny pod adresem cms.law

Dodatkowe informacje o CMS:

CMS jest międzynarodową kancelarią prawniczą świadczącą kompleksowe usługi doradztwa prawnego i podatkowego na rzecz przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz organów administracji. Jesteśmy jedną z największych i najbardziej doświadczonych międzynarodowych kancelarii w Polsce – działamy na polskim rynku od ponad 20 lat. W biurach CMS w Warszawie i Poznaniu pracuje ponad 140 prawników, którzy doradzają klientom działającym we wszystkich kluczowych sektorach gospodarki. Więcej informacji: http://www.cms-cmck.com/Poland

Kontakt:

Katarzyna Forycka
PR Manager, Poland & CEE
katarzyna.forycka@cms-cmck.com
Tel. 502 184 322