Źródło: www.psik.org.pl

W dniu 12 września 2017 odbyło się spotkanie uczestników programu PSIK Social Business Accelerator, prowadzonego przez Komitet PSIK ds. Filantropii Przedsiębiorczej oraz Fundację Valores. Spotkanie zakończyło piątą oraz rozpoczęło szóstą edycję programu.

Ideą programu PSIK SBA jest transfer wiedzy i kompetencji biznesowych pomiędzy członkami PSIK - menedżerami zarządzającymi funduszami private equity / venture capital, a liderami wiodących organizacji społecznych w Polsce. Organizacje społeczne, dzięki temu wsparciu, mogą zwiększać swoją skuteczność i zakres oddziaływania społecznego.

W piątej edycji PSIK SBA, trwającej od września 2016 do czerwca 2017, udział wzięło 14 par. Członkowie PSIK poświęcili łącznie około 350 godzin organizacjom społecznym, dzieląc się wiedzą ekspercką i doświadczeniem. Szósta edycja, w której udział weźmie 13 par potrwa od września 2017 do czerwca 2018.

 

 V edycja programu PSIK SBA (wrzesień 2016 - czerwiec 2017) - uczestnicy:

 1. Marek Borzestowski, Giza Polish Ventures oraz Fundacja Audiodeskrypcja, Tomasz Strzymiński i Barbara Szymańska
 2. Bartek Gola, SpeedUp Group oraz Fundacja im. Dr Piotra Janaszka „Podaj Dalej”, Zuzanna Janaszek-Maciaszek, Olga Janaszek-Serafin, Karol Włodarczyk
 3. Dariusz Prończuk, Enterprise Investors oraz Fundacja LA STRADA, Irena Dawid-Olczyk
 4. Tomasz Głowacki, Riverside Europe Partners oraz Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ARKADIA”, Jan Młynarczyk
 5. Paweł Padusiński, Mid Europa Partners oraz Fundacja Ocalenie, Piotr Bystrianin
 6. Bartek Trzebiński oraz Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu, Regina Bisikiewicz
 7. Krzysztof Krawczyk, CVC Capital Partners oraz Fundacja Pomocy Dzieciom ULICA, Adrian Kowalski
 8. Konrad Korobowicz, Capital Partners oraz Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, Teresa Ogrodzińska
 9. Tomasz Stamirowski, Avallon oraz Fundacja SUBVENIO, Celina Maciejewska
 10. Paweł Maj, bValue oraz Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej, Adriana Porowska
 11. Leszek Muzyczyszyn, Innova Capital oraz Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego NOMADA, Agnieszka Szczepaniak, Maciek Mandelt
 12. Monika Morali-Majkut oraz Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rodzin „Nowe Perspektywy”, Monika Dudek
 13. Jacek Woźniak, Enterprise Investors oraz Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości, Krzysztof Peda i Ariel Fecyk
 14. Piotr Misztal, Value4Capital oraz Teatr Grodzki. Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne, Maria Schejbal

 

VI edycja program PSIK SBA (wrzesień 2017 - czerwiec 2018) - uczestnicy:

 1. Krzysztof Krawczyk, CVC Capital Partners oraz Dancing Międzypokoleniowy, Paulina Braun
 2. Marek Borzestowski, Giza Polish Ventures oraz Fundacja Audiodeskrypcja, Tomasz Strzymiński i Barbara Szymańska
 3. Konrad Korobowicz, Capital Partners oraz Fundacja Cyryla i Metodego – Inicjatywa Tato.Net, Wojciech Czeronko
 4. Magdalena Magnuszewska, Innova Capital oraz Fundacja Dla Ludzi Potrzebujących Pomocy „Gniazdo”, Agnieszka Czajak
 5. Piotr Misztal, Value4Capital oraz Fundacja im. Dr Piotra Janaszka „Podaj Dalej”, Zuzanna Janaszek-Maciaszek, Olga Janaszek-Serafin
 6. Dariusz Prończuk, Enterprise Investors oraz Fundacja LA STRADA, Irena Dawid-Olczyk
 7. Paweł Padusiński, Mid Europa Partners oraz Fundacja Ocalenie, Piotr Bystrianin
 8. Bartek Trzebiński oraz Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu, Regina Bisikiewicz
 9. Paweł Maj, bValue oraz Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej, Adriana Porowska
 10. Leszek Muzyczyszyn, Innova Capital oraz Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego NOMADA, Agnieszka Szczepaniak i Maciej Mandelt
 11. Kinga Stanisławska, Experior Venture Fund oraz Poradnia Spoza, Agnieszka Żarnecka
 12. George Swirski, Abris Capital Partners oraz Stowarzyszenie Budujemy Przystań, Krzysztof Łyżwiński
 13. Monika Morali-Majkut oraz Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Rodzin „Nowe Perspektywy”, Monika Dudek

 

Komitet PSIK ds. Filantropii Przedsiębiorczej powstał w 2011 roku by promować działalność pro bono wśród zarządzających funduszami private equity/venture capital. Komitet propaguje projekty edukacyjne i działalność pro bono, umożliwiając jednocześnie aktywne zaangażowanie się członków PSIK w tego rodzaju inicjatywy w Polsce.

Fundacja „Valores” została powołana 14 sierpnia 2014, jako pierwszy w Polsce fundusz filantropii przedsiębiorczej (venture philantropy). Założycielami fundacji „Valores” są profesjonaliści z branży private equity w Polsce związani z Polskim Stowarzyszeniem Inwestorów Kapitałowych.

 

 

20170912 163105

20170912 164013

20170912 163140

20170912 172450

20170912 172358

20170912 172500