www.psik.org.pl

Członkowie PSIK zebrali ponad 1 mld EUR w 2017 r. dla Europy Środkowo-Wschodniej, włączając w to trzy zamknięcia ogłoszone przez: Enterprise Investors, który pozyskał 498 mln euro, Abris Capital Partners, który zebrał 500 mln euro, a ostatnio - Value4Capital, który pozyskał 75 mln euro na nowy fundusz. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz: