• W ubiegłym roku fundusze private equity/venture capital pozyskały 1,8 miliarda euro na nowe inwestycje w Europie Środkowo-Wschodniej, najwięcej w ciągu ostatnich dziesięciu lat – wynika z najnowszych danych Invest Europe. 521 milionów euro z tej kwoty trafiło do funduszy venture capital;
  • Inwestycje private equity/venture capital w regionie wyniosły 2,7 miliarda euro, notując drugi w kolejności wynik w historii. W polskie spółki fundusze zainwestowały 850 milionów euro;
  • Fundusze wyszły ze 128 spółek w regionie, sprzedając aktywa o wartości 1,1 miliarda euro (mierzone według wartości początkowej, a nie rzeczywistych przychodów uzyskanych ze sprzedaży spółki). Polska była największym rynkiem w regionie – zanotowano tu wyjścia na poziomie 575 milionów euro (mierzone według wartości początkowej inwestycji);
  • Biorąc pod uwagę wartość inwestycji private equity/venture capital, Polska była najatrakcyjniejszym rynkiem w regionie. Fundusze zainwestowały 850 milionów euro w 71 polskich firm.

 

Warszawa, 21 sierpnia 2019 – Jak wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Invest Europe w raporcie pt. „Central and Eastern Europe Private Equity Statistics 2018” w ubiegłym roku fundusze private equity/venture capital (PE/VC) pozyskały 1,8 miliarda euro na nowe inwestycje w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE), co stanowi najwyższą wartość w ostatniej dekadzie.

Fundusze wykupowe pozyskały 1,1 miliarda euro, czyli o 38% więcej niż w poprzednim roku. 521 milionów euro trafiło zaś do funduszy venture capital finansujących innowacyjne projekty na wcześniejszych etapach rozwoju. To drugi najwyższy wynik w historii. Szybszy napływ środków do funduszy venture capital, zapoczątkowany w rekordowym pod tym względem 2017 roku, pozwala mieć nadzieję na kontynuację wzrostu inwestycji venture capital w regionie.

Najwięcej środków zgromadzonych przez fundusze pochodziło od inwestorów spoza Europy, głównie z Chin, a także od lokalnych inwestorów z Europy Środkowo-Wschodniej (po 38% pozyskanych środków). Warto zaznaczyć, że lokalne źródła finansowania w znacznej mierze skierowane były do funduszy venture capital, głównie na Węgrzech i w Polsce. Najwięcej środków na nowe inwestycje w regionie zapewniły agencje rządowe (42% ogółu) oraz fundusze funduszy (16%).

Inwestycje private equity/venture capital w regionie CEE wyniosły 2,7 miliarda euro w ubiegłym roku. To drugi w kolejności wynik w historii, tuż za rekordowym 2017 rokiem, kiedy fundusze zainwestowały w regionie 3,5 miliarda euro. W ubiegłym roku fundusze sfinansowały prawie 400 spółek w regionie - o 50% więcej niż w poprzednim roku, głównie dzięki zwiększonemu finansowaniu firm przez fundusze venture capital.

„Silny napływ nowych środków, wysoki poziom inwestycji i wyjść w Europie Środkowo-Wschodniej w 2018 roku pokazują, że region pozostaje atrakcyjnym celem inwestycyjnym” - powiedział Robert Manz, przewodniczący grupy roboczej ds. Europy Środkowo-Wschodniej działającej w ramach Invest Europe (Invest Europe Central and Eastern Europe Task Force). „Inwestycje private equity/venture capital pozwalają inwestorom zagranicznym dotrzeć do atrakcyjnego środkowoeuropejskiego rynku i spółek z potencjałem wysokiego wzrostu” – dodaje.

Gospodarki wszystkich krajów regionu ujęte w raporcie Invest Europe rosły w ubiegłym roku szybciej niż średnia UE. Osiem spośród nich zanotowało roczny wzrost PKB na poziomie powyżej 4%, na czele z Polską (5,1% wzrostu PKB) oraz Węgrami (4,9%) i Łotwą (4,8%). Dla porównania gospodarka UE wzrosła w ubiegłym roku o 2,1%.

Polska była najatrakcyjniejszym rynkiem w regionie w 2018 roku, biorąc pod uwagę wartość inwestycji private equity/venture capital. W 71 polskich firm fundusze zainwestowały 850 milionów euro, czyli 32% ogółu środków zainwestowanych w całym regionie. Polskie spółki stanowiły jednocześnie prawie jedną piątą wszystkich firm sfinansowanych przez fundusze w regionie.

Przykłady niedawnych inwestycji na polskim rynku private equity/venture capital wskazują na utrzymującą się wysoką aktywność funduszy w Polsce. W 2019 roku inwestowano zarówno w dojrzałe spółki, jak i w młode innowacyjne firmy, finansując między innymi: CS Group Polska – dostawcę usług marketingu internetowego dla sektora MSP, RTB House - firmę oferującą zaawansowane technologie reklamy cyfrowej, Dreamcommerce – dostawcę oprogramowania e-commerce pod nazwą Shoper, DocPlanner – platformę do umawiania wizyt lekarskich w Internecie, Tylko – aplikację oferującą meble na zamówienie on-line, Packhelp aplikację do samodzielnego projektowania i zamawiania spersonalizowanych opakowań, czy też Infermedica – platformę oferującą narzędzia do wstępnego diagnozowania pacjentów oparte na sztucznej inteligencji.

Poza Polską fundusze PE/VC inwestowały w spółki głównie w Czechach (29% ogółu zainwestowanych środków), na Węgrzech (13% środków) oraz w Rumunii (12%).

Fundusze najchętniej inwestowały w spółki z branży biotechnologicznej (32% zainwestowanych środków). Na drugim zaś miejscu znalazły się spółki z sektora dóbr i usług konsumpcyjnych (27% ogółu). 70% środków to inwestycje w spółki dojrzałe (tzw. wykupy). Finansowanie spółek w fazie wzrostu stanowiło 23%, 6% środków przeznaczono zaś na inwestycje venture capital na wcześniejszych etapach rozwoju.

W 2018 roku fundusze wyszły z rekordowej liczby 128 spółek w regionie. Wyjścia z inwestycji private equity/venture capital (mierzone według wartości początkowej inwestycji) wyniosły 1,1 miliarda euro. To piąty rok z kolei, w którym wartość wyjść przewyższyła 1 miliard euro.

Inwestorzy najczęściej sprzedawali spółki innemu funduszowi PE/VC (32% ogółu wyjść) oraz instytucji finansowej (25% ogółu). Biorąc pod uwagę branże, w ubiegłym roku dominowały spółki z sektora dóbr i usług konsumpcyjnych, które stanowiły 39% całkowitej wartości wyjść w regionie.

W ostatnim roku Polska była największym rynkiem wyjść w regionie. Łączna wartość wyjść wyniosła tu 575 milionów euro (mierzone według wartości początkowej inwestycji). Fundusze PE/VC wyszły z 43 polskich spółek, stanowiących przeszło jedną trzecią ogółu spółek, które trafiły na rynek z portfeli funduszy w CEE w ubiegłym roku.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z:

Barbara Nowakowska, dyrektor zarządzająca
kom.: 730 995 990, tel. 22 458 84 30
e-mail: barbara.nowakowska@psik.org.pl

Anna Mierzejewska, dyrektor 
kom.: 601 800 143
e-mail: anna.mierzejewska@psik.org.pl

 

Informacje dodatkowe:
Raport pt. „Central and Eastern Europe Private Equity Statistics 2018” został przygotowany przez działającą w ramach Invest Europe grupę roboczą ds. Europy Środkowo-Wschodniej (Invest Europe CEE Task Force). Partnerem raportu jest warszawskie biuro Gide Loyrette Nouel.

 

Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (www.psik.org.pl) zrzesza fundusze private equity/venture capital (PE/VC) działające w Polsce. Celem Stowarzyszenia jest rozwój polskiego rynku private equity i venture capital. Stowarzyszenie liczy obecnie 128 członków: 52 firm zarządzających funduszami PE/VC (członków zwyczajnych) i 76 członków wspierających - wiodących kancelarii prawnych, banków i firm doradczych działających na rzecz sektora. Dotychczas fundusze PE/VC zainwestowały prawie 11 miliardów euro w  ponad 1400 polskich spółek.