Odpowiedź Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na pytanie PSIK dotyczące działalności doradców finansowych w kontekście definicji oferowania instrumentów finasowych, zawartej w art. 72 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2286, z późn. zm.):

  • Pismo PSIK dot. definicji z dn. 05 lutego 2019 r. - pdfPOBIERZ
  • Oficjalne stanowisko UKNF z dn. 29 marca 2019 r. - pdfPOBIERZ
  • Odpowiedź UKNF z dn. 28 sierpnia 2019 r. - pdfPOBIERZ