Grupa ponad 20 profesjonalistów i firm private equity oraz ich doradców działających w Europie Środkowej i Wschodniej przeznaczyła blisko 300 tys. euro na kampanię Private Equity Shares 2008, na rzecz działań międzynarodowej organizacji dobroczynnej NESsT (Grupy Wspierającej Przedsiębiorczość i Samowystarczalność Sektora Non-Profit), mających wspierać przedsiębiorstwa społeczne w regionie.

W ostatnich latach wielkość funduszy, skala inwestycji i liczba inwestorów private equity w Europie Środkowej i Wschodniej znacząco wzrosły, a zysków osiąganych przez private equity w tym regionie, zachodnie firmy tego typu mogły im pozazdrościć. Zjawisko “dorastania" private equity w tej części Europy rozciągnęło się także na sferę filantropii, za sprawą ogłoszenia przez międzynarodową organizację non profit o nazwie NESsT, z siedzibą w Budapeszcie, że środkowoeuropejska branża private equity zgromadziła blisko 300 tys. euro na wsparcie prowadzonych przez NESsT działań dobroczynnych na rzecz przedsiębiorstw społecznych działających w Europie Środkowej i Wschodniej.

Na początku 2008 roku sześciu specjalistów private equity reprezentujących firmy z długą tradycją działalności inwestycyjnej w Europie Środkowej i Wschodniej postanowiło wprowadzić na rynek inicjatywę "Private Equity Shares" (www.privateequityshares.org) i zgromadzić 125 tys. euro na sfinansowanie portfela przedsiębiorstw społecznych NESsT w Europie Środkowej i Wschodniej. "NESsT ma imponujący dorobek w zakresie współpracy ze społecznościami z Europy Środkowej i Wschodniej. Organizacja pracowała przy projektach zakrojonych na niewielką skalę, mając do dyspozycji ograniczone środki. Wiedzieliśmy, że NESsT mógłby poszerzyć tę działalność i wywierać większy wpływ, gdyby tylko dysponował bardziej znaczącym wsparciem finansowym" - powiedział Brian Wardrop z Arx Equity Partners. Do Wardropa dołączyli Joanna James (Advent International), Daniel Lynch (3TS Capital Partners), Robert Manz (Enterprise Investors), Zoltan Toth (3i) i William Watson (Société Générale Asset Management, SGAM). Każda z tych osób wniosła wkład osobiście, jak również pozyskała dla pomysłu kolejne osoby i firmy.

Ta szóstka osób potrafiła pozyskać dla swojego pomysłu silne wsparcie i uzbierała blisko 300 tys. euro, czyli ponad dwukrotnie więcej niż planowano na początku. Do dziś ponad 20 firm private equity oraz ich doradców, w tym banków, firm księgowych, konsultingowych i kancelarii prawnych zaoferowało chęć "odwdzięczenia się" regionowi, w którym inwestują przez ostatnie dziesięciolecie.

W Private Equity Shares zaangażowały się, między innymi, takie wiodące globalne i regionalne firmy, jak: Alpha Associates, Argus Capital, KPMG, Mezzanine Management, Mid Europa Partners, Oresa Ventures, Squire Sanders & Dempsey, Syntaxis Capital, Vienna Capital Partners (VCP) oraz Warburg Pincus, a także osoby prywatne z Bedminster Capital, Benson Oak, CRG Partners, Darby Overseas Investments, Ernst & Young. Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych jest Partnerem Wspierającym inicjatywę.

Promowane przez NESsT podejście typu przedsiębiorczej filantropii dobrze pasuje do branży private equity. NESsT pomaga organizacjom non profit rozwijać prężne "przedsiębiorstwa społeczne" – czyli firmy, które generują dochód, a jednocześnie wspierają misję będących ich właścicielami i zarządzających nimi organizacji non profit. Na przykład, działająca na Węgrzech Fundacja Barka prowadzi trzy przedsiębiorstwa społeczne, w których zatrudnia niepełnosprawnych umysłowo dorosłych. Barka daje szansę zaistnienia w biznesie oraz możliwość zarobienia na utrzymanie swoim podopiecznym, których zatrudnia przy wytwarzaniu wysokiej jakości produktów do domu w warsztatach papierniczym, tkackim i produkcji świec. Przedsiębiorstwa te wspierają misję Barki, jednocześnie generując dochód na sfinansowanie jej działalności.

"Celem NESsT-u jest pomoc znajdującym się w naszym portfelu organizacjom non profit w osiąganiu zysków finansowych, które można wykorzystać do zwiększenia ich korzyści społecznych" - powiedział Lee Davis, współzałożyciel i szef NESsT. "Pokazaliśmy, że poprzez inwestowanie w przedsiębiorstwa społeczne organizacje non profit są w stanie dywersyfikować swoje finansowanie i generować nowe, bardziej stabilne środki na wspieranie swoich celów społecznych. To z kolei umożliwia im dotarcie do większej liczby beneficjentów i stworzenie większych możliwości pomocy dla ludzi będących w potrzebie."

NESsT Venture Fund, fundusz przedsiębiorczości, dostarcza organizacjom non profit wsparcia zarówno finansowego, jak i z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, pomagając im planować i uruchamiać swoje przedsiębiorstwa społeczne oraz lepiej nimi zarządzać. NESsT Venture Fund działa w Europie Środkowej i Wschodniej od 2001 roku, służąc pomocą setkom lokalnych organizacji dobroczynnych w całym regionie. W portfelu NESsT są przedsiębiorstwa społeczne z pięciu krajów Europy Środkowej i Wschodniej (Chorwacji, Republiki Czeskiej, Węgier, Rumunii i Słowacji) oraz pięciu z Ameryki Południowej (Argentyny, Brazylii, Chile, Ekwadoru i Peru).

"Za pośrednictwem NESsT możemy spłacić dług wdzięczności w sposób, który dobrze koreluje z naszą podstawową strategią inwestowania" - powiedziała Joanna James, dyrektor zarządzający na Europę Środkową i Wschodnią w Advent International. "NESsT stosuje podejście typu “przedsiębiorcza filantropia". "Inwestuje" kapitał filantropijny w przedsiębiorstwa społeczne, a następnie wspiera je poświęcając czas i służąc radą. Na ostatnim etapie stara się wyjść ze swojej inwestycji, zapewniając, że przedsiębiorstwo społeczne jest w stanie samodzielnie funkcjonować pod względem finansowym. Uważamy, że jest to jeden z najlepszych i najmądrzejszych modeli podejścia do inwestowania w długotrwały rozwój sektora społecznego w regionie Europy Środkowej i Wschodniej". Wielu wspierających Private Equity Shares służy NESsT oraz przedsiębiorstwom społecznym z jej portfela nieodpłatną pomocą i bezpłatnie dzieli się doświadczeniem. Sieć doradztwa biznesowego NESsT (Business Advisory Network - BAN) umożliwia specjalistom z dziedziny private equity oferowanie swoich umiejętności w ramach działalności dobroczynnej i wywieranie wpływu na sektor społeczny. "Połączenie profesjonalnego doradztwa oraz wsparcia finansowego i rzeczowego, które wyniknie z Private Equity Shares przyspieszy realizację naszych ambitnych celów w Europie Środkowej i Wschodniej." – powiedziała Eva Varga, dyrektor NESsT Venture Fund w Europie.

Kampania NESsT Private Equity Shares 2008 zakończy się w listopadzie. Zainteresowane firmy private equity, jak też inne, mogą nadal deklarować zaangażowanie się w program poprzez bezpośredni kontakt z NESsT lub odwiedzenie stoisk informacyjnych NESsT na imprezach: CEE Private Equity Forum (Londyn, 8-9 października 2008 r.) i Emerging Markets Private Equity Forum (Londyn, 4-5 listopada 2008 r.).

Pod koniec października NESsT rozpocznie podobną kampanię na rzecz przedsiębiorstw społecznych w Ameryce Południowej. W najbliższą środę, 8 października, od godziny 17.45 NESsT będzie gospodarzem przyjęcia dla wpierających kampanię Private Equity Shares 2008 w Europie Środkowej i Wschodniej. Przyjęcie to odbędzie się w ramach CEE Private Equity Forum, w londyńskim Millennium Gloucester Hotel. Sponsorem przyjęcia jest Squire Sanders & Dempsey. Upominki, specjalnie na tę okazję, dostarczą firmy Bonbonetti oraz CRG Partners Group LLC.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem internetowym: http://www.nesst.org/privateequityshares/supporters.asp

Dodatkowych informacji udziela:

Lee Davis, CEO NESsT, e-mail: ldavis@nesst.org lub tel.: +(1 209) 988 9604 NESsT: www.nesst.org

Barbara Nowakowska, dyrektor wykonawczy Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych, e-mail: barbara.nowakowska@psik.org.pl lub tel.: +48 693 061414 PSIK: www.psik.org.pl

Private Equity Shares: www.privateequityshares.org.

Lista aktywnie wspierających kampanię: http://www.nesst.org/privateequityshares/supporters.asp.