•    W 2021 fundusze private equity / venture capital sfinansowały 672 spółki w Europie Środkowo-Wschodniej;
•    Fundusze PE/VC pozyskały 1,75 miliarda euro nowych środków na inwestycje w regionie; 2021 to drugi najlepszy rok pod tym względem od czasu kryzysu finansowego.


Warszawa, 23 czerwca 2022 – Fundusze private equity / venture capital sfinansowały rekordową liczbę 672 spółek w Europie Środkowo-Wschodniej w 2021, o 11% więcej niż w poprzednim roku – wynika z najnowszych danych Invest Europe opublikowanych w raporcie pt. „Central and Eastern Europe Private Equity Statistics 2021”.  To rezultat aktywności funduszy venture capital, jak również funduszy finansujących bardziej dojrzałe spółki na etapie wzrostu. Oba segmenty zanotowały rekord, biorąc pod uwagę liczbę sfinansowanych spółek: 541 spółek trafiło do portfeli VC, 90 zaś firm do portfeli funduszy finansujących firmy na etapie wzrostu.

Polska była największym rynkiem inwestycji private equity / venture capital w Europie Środkowo-Wschodniej. Fundusze zainwestowały tu aż 1,19 miliarda euro – niemal jedną trzecią ogółu środków, które trafiły do regionu – w 100 polskich spółek. 72 z nich to młode innowacyjne firmy sfinansowane przez fundusze venture capital. Spółki te pozyskały 116 milionów euro od funduszy VC w ubiegłym roku.

Inwestycje PE/VC w całym regionie wyniosły rekordową wartość 4,15 miliarda euro w ubiegłym roku, przeszło dwukrotnie więcej niż w 2020 roku. Finansowanie spółek na etapie wzrostu to aż 1,82 miliarda euro, najwięcej w historii, wykupy wyniosły  1,67 miliarda euro, zaś fundusze venture capital zainwestowały rekordową kwotę 659 milionów euro.

Biorąc pod uwagę wartość inwestycji, kolejnymi krajami były Czechy (18 % ogółu wartości inwestycji w CEE), Estonia (12%) i Słowenia (10%). Największa liczba spółek została zaś sfinansowana na Węgrzech – 241, z czego 202 przez fundusze venture capital.

38% środków zainwestowanych w ubiegłym roku w regionie trafiło do spółek z branży ICT, które stanowiły 47% ogólnej liczby sfinansowanych firm.

„Inwazja Rosji na Ukrainę, wywołując katastrofalne konsekwencje humanitarne, gospodarcze i geopolityczne, zmieniła spojrzenie na region Europy Środkowo-Wschodniej.  Jednak region ten wciąż pozostaje dynamicznym rynkiem z przedsiębiorczymi start-upami, dojrzałymi firmami o międzynarodowych ambicjach oraz wykształconymi, wykwalifikowanymi specjalistami, którzy budują siłę gospodarki” – powiedział Bill Watson, przewodniczący grupy roboczej ds. Europy Środkowo-Wschodniej działającej w ramach Invest Europe (Invest Europe Central and Eastern Europe Task Force).

„Inwestorzy private equity i venture capital mogą być katalizatorem transformacji firm, wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego. Region CEE dopiero zaczyna wykorzystywać swój ogromny potencjał. Nasza branża odgrywa kluczową rolę we wspieraniu firm w czasie pełnym wyzwań, pomagając im wykorzystać przyszłe możliwości. " – dodał Eric de Montgolfier, CEO Invest Europe.

Fundusze PE/VC pozyskały na nowe inwestycje 1,75 miliarda euro, co stanowi drugi wynik od kryzysu finansowego w 2009 roku i wzrost o 33% wobec poprzedniego roku.  Fundusze venture capital zebrały rekordową wartość 832 milionów euro, czyli 47% ogółu środków pozyskanych w 2021 roku.  

Wyjścia z inwestycji PE/VC w CEE mierzone według wartości początkowej inwestycji wyniosły 1,5 miliarda euro, trzeci najlepszy wynik w historii, 14% poniżej zeszłorocznej rekordowej wartości. 484 miliony euro stanowiły wyjścia przez giełdę.

Polska była największym rynkiem wyjść z inwestycji w regionie. Łączna wartość wyjść wyniosła tu 441 milionów euro (mierzone według wartości początkowej inwestycji). Fundusze PE/VC wyszły z 43 polskich firm, co stanowi jedną czwartą ogółu liczby wyjść w regionie.