• Inwestycje private equity / venture capital (PE/VC) w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) na rekordowym poziomie 3.5 miliarda euro w 2017 roku. W polskie spółki fundusze zainwestowały aż 2.49 miliarda euro, najwięcej w historii;
  • Wyjścia z inwestycji PE/VC w CEE wyniosły 1.3 miliarda euro (mierzone według wartości początkowej, a nie rzeczywistych przychodów uzyskanych ze sprzedaży spółki). Wyjścia z polskich spółek wyniosły 590 milionów euro;
  • Fundusze PE/VC pozyskały 1.3 miliarda euro na nowe inwestycje w regionie CEE, w tym rekordową wartość środków na inwestycje venture capital (360 milionów euro).

Jak wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Invest Europe w raporcie pt. „Central and Eastern Europe Private Equity Statistics 2017” w ubiegłym roku środkowoeuropejski rynek private equity / venture capital umocnił się, biorąc pod uwagę zarówno rekordowy poziom inwestycji, jak również wzrost wartości środków pozyskanych na nowe inwestycje oraz silny rynek wyjść.

Inwestycje private equity/venture capital w regionie CEE wzrosły w 2017 roku o 113%, osiągając najwyższy wynik w historii na poziomie 3.5 miliarda euro - o 40% więcej niż w rekordowym 2008 roku. Fundusze PE/VC najchętniej finansowały spółki z branży dóbr konsumpcyjnych. Inwestycje w tym sektorze stanowiły aż trzy czwarte ogółu zainwestowanych środków. Na drugim miejscu znalazły się spółki technologiczne z sektora ICT (11% ogółu).

Polska była najatrakcyjniejszym rynkiem w regionie w 2017 roku, biorąc pod uwagę wartość inwestycji. W 60 polskich firm fundusze zainwestowały rekordową wartość 2.49 miliarda euro, czyli 71% ogółu środków zainwestowanych w całym regionie. 92% środków to inwestycje w spółki dojrzałe (tzw. wykupy). Finansowanie spółek w fazie wzrostu stanowiło 6%, a pozostałe środki przeznaczono na inwestycje venture capital na wcześniejszych etapach rozwoju. Polskie spółki stanowiły jednocześnie prawie jedną czwartą wszystkich firm sfinansowanych przez fundusze PE/VC w regionie.

Poza Polską fundusze PE/VC inwestowały w spółki głównie w Rumunii (14% ogółu zainwestowanych środków), na Węgrzech (6% środków) oraz na Łotwie (5%).

"Rekordowe wartości inwestycji private equity/venture capital w spółki w Europie Środkowo-Wschodniej pomagają budować sukcesy tych firm zarówno w regionie, jaki i na skalę globalną,“ powiedział Robert Manz, przewodniczący grupy roboczej ds. Europy Środkowo-Wschodniej działającej w ramach Invest Europe (Invest Europe Central and Eastern Europe Task Force) oraz partner zarządzający w Enterprise Investors.  „Inwestorzy zagraniczni zwracają uwagę na wysoki wzrost gospodarczy w regionie, duże wydatki konsumpcyjne oraz doświadczone zespoły zarządzające funduszami, które wybierają atrakcyjne spółki z potencjałem wysokiego wzrostu".

Przykłady niedawnych inwestycji członków Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych wskazują na utrzymującą się wysoką aktywność funduszy PE/VC w Polsce. W ostatnim czasie fundusze sfinansowały następujące polskie spółki: Grupa VGL –firma logistyczna i spedycyjna, ITP – spółka działająca w obszarze medycyny estetycznej, Unilink – ­ multiagencja na rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz JS Hamilton – firma oferująca szeroki wachlarz analiz laboratoryjnych.

Warto podkreślić, że kraje CEE oferują atrakcyjne warunki dla inwestorów PE/VC, biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną regionu. Rumunia była najszybciej rosnącą gospodarką w UE w zeszłym roku, z szacunkową stopą wzrostu PKB na poziomie 6.4% (wg. danych Komisji Europejskiej), a gospodarki Polski, Czech i Węgier rosły szybciej niż największych krajów UE. Spośród 12 krajów unijnych, których PKB, według prognoz, wzrośnie o co najmniej 3% w 2018 roku, aż 9 to kraje regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

W 2017 roku do funduszy PE/VC napłynęło 1.3 miliarda euro na nowe inwestycje w regionie (o 46% więcej niż rok wcześniej), z czego aż 360 milionów euro fundusze pozyskały na finansowanie venture capital na wcześniejszych etapach rozwoju. Pozwala to oczekiwać zwiększonej aktywności na rynku venture capital w najbliższych latach w regionie. Najwięcej środków pochodziło od europejskich inwestorów spoza regionu CEE (38% pozyskanych środków), oraz inwestorów spoza Europy (26%), głównie z USA. Środki pochodzące od lokalnych inwestorów z Europy Środkowo-Wschodniej stanowiły 24% i były przede wszystkim związane z programami w obszarze finansowania venture capital uruchomionymi w różnych krajach w regionie. Najwięcej środków na nowe inwestycje w regionie zapewniły fundusze funduszy (31% ogółu) oraz agencje rządowe (26%).

Wyjścia z inwestycji PE/VC (mierzone według wartości początkowej, a nie rzeczywistych przychodów uzyskanych ze sprzedaży spółki) wyniosły 1.3 miliarda euro w 2017 roku, o 16% więcej niż w 2016 roku. Ubiegłoroczna wartość jest trzecim najwyższym wynikiem w regionie. Inwestorzy najczęściej wychodzili z inwestycji poprzez sprzedaż spółki innemu funduszowi PE/VC (38% ogółu wyjść) oraz sprzedaż inwestorowi branżowemu (29%). Biorąc pod uwagę branże, w ubiegłym roku dominowały spółki z sektora dóbr konsumpcyjnych, które stanowiły przeszło jedną trzecią całkowitej wartości dezinwestycji w regionie.

Polska była największym rynkiem wyjść w regionie w 2017 roku. Łączna wartość wyjść w Polsce wyniosła 590 milionów euro. Fundusze PE/VC wyszły z 32 polskich spółek, stanowiących jedną trzecią ogółu spółek, które trafiły na rynek z portfeli funduszy w CEE w ubiegłym roku.

Informacje dodatkowe:
Raport pt. „Central and Eastern Europe Private Equity Statistics 2017” został przygotowany przez działającą w ramach Invest Europe grupę roboczą ds. Europy Środkowo-Wschodniej (Invest Europe Central and Eastern Europe Task Force). Partnerem raportu jest warszawskie biuro Gide Loyrette Nouel.