Warszawa, 11.02.2021 - CEE jest regionem dynamicznego wzrostu, w którym spółki z portfeli funduszy private equity pozytywnie wpływają na gospodarkę – to jeden z głównych wniosków raportu „Private Equity in CEE: Creating Value and Continued Growth” nt. roli branży private equity w budowaniu firm w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) opublikowanego przez Invest Europe, stowarzyszenie reprezentujące europejską branżę private equity, venture capital oraz inwestorów infrastrukturalnych.  

Raport prezentuje CEE jako region dynamicznego wzrostu, w którym spółki z portfeli funduszy private equity pozytywnie wpływają na gospodarkę. Widać to choćby w blisko 11-procentowym wzroście zatrudnienia, najwyższym wśród regionów europejskich. Wymienia firmy technologiczne wywodzące się z CEE, które podbiły świat i wskazuje na spektakularny rozwój funduszy venture capital w ostatnich latach.

„Europa Środkowo-Wschodnia jest najszybciej rozwijającym się regionem Europy i oferuje różnorodne możliwości inwestycyjne. Inwestorzy private equity są ważnym źródłem finansowania dla przedsiębiorstw i odgrywają kluczową rolę w profesjonalizacji procesów, wspieraniu rozwoju i wchodzeniu na nowe rynki” - powiedział Eric de Montgolfier, CEO Invest Europe.

Szczegółowej analizie poddano 22 spółki sfinansowane przez fundusze private equity w CEE, wśród nich znalazło się dziewięć polskich firm: Anwis, Dino, Dotcard, Home.pl, Novago, PBKM (Famicord Group), Rankomat, Velvet Care oraz Wirtualna Polska. Spółki te przeszły cały cykl inwestycyjny z funduszami private equity, od inwestycji do wyjścia, w okresie 2015-2019. 

Profile poszczególnych spółek pokazują historię i powody inwestycji oraz strukturę transakcji. Przybliżają wkład funduszy w budowanie wartości spółek, w ich wzrost i rozwój, we wspieranie innowacyjności oraz działania w obszarze ESG (environmental, social, governance). Prezentacje są precyzyjne, pokazują skalę wzrostu spółek i liczbę nowych miejsc pracy, które dzięki niemu powstały, a także zainwestowane kwoty i zwrot z inwestycji.

„Inwestując przez trzy dekady w Europie Środkowo-Wschodniej, widziałem przedsiębiorcze pomysły i ambitne firmy powstające w tym regionie. Dzięki wsparciu private equity firmy te nie tylko stają się przedsiębiorstwami światowej klasy, ale także tworzą miejsca pracy, wzmacniają praktyki ESG oraz napędzają wzrost gospodarczy, jednocześnie przynosząc duże zyski inwestorom” – powiedział Thierry Baudon, Chair, Invest Europe, założyciel funduszu Mid Europa Partners.

Równolegle z publikacją raportu, Invest Europe organizuje webinarium nt. roli private equity w Europie Środkowo-Wschodniej i możliwości inwestycyjnych w regionie. Webinarium odbędzie się 11 lutego 2021 o godz. 17:00. Gośćmi będą:

 

  • Thierry Baudon, Chair, Invest Europe; Founder, Mid Europa Partners
  • Anne Fossemalle, Chair-Elect Invest Europe; Director, Private Equity Funds, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 
  • William Watson, Head of the Invest Europe CEE Taskforce; Managing Partner, Value4Capital

Szczegółowe informacje nt. webinarium oraz formularz rejestracyjny dostępne są tutaj.