Źródło: www.psik.org.pl

Konferencja Izby Domów Maklerskich to coroczne spotkanie czołowych przedstawicieli rynku kapitałowego z udziałem inwestorów, spółek giełdowych, domów maklerskich, banków, organów rządowych, giełd i instytucji rozliczeniowych, organizacji biznesowych i samorządowych.

 

XIX Konferencja Izby Domów Maklerskich
„RYNEK PRZYSZŁOŚCI, PRZYSZŁOŚĆ RYNKU – RYNEK KAPITAŁOWY WOBEC WYZWAŃ INNOWACYJNEJ GOSPODARKI”
7 – 10 marca 2019 r.
Hotel BUKOVINA, Bukowina Tatrzańska

Konferencja Izby Domów Maklerskich to coroczne spotkanie czołowych przedstawicieli rynku kapitałowego z udziałem inwestorów, spółek giełdowych, domów maklerskich, banków, organów rządowych, giełd i instytucji rozliczeniowych, organizacji biznesowych i samorządowych. Celem projektu jest wspieranie rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, który ma służyć budowaniu konkurencyjnej gospodarki i dobrobytu obywateli.

XIX Konferencja IDM uzyskała Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Konferencja IDM będzie gościła również prezesów spółek publicznych wyróżnionych we wspólnej akcji Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” oraz Izby Domów Maklerskich pod nazwą „BADANIE RELACJI INWESTORSKICH W SPÓŁKACH Z WIG30”. W czasie konferencji zostaną rozdane nagrody za najlepszy IR w 2018 r. Inicjatywa ta ma na celu promowanie spółek o najwyższych standardach relacji inwestorskich i budowanie zaufania do rynku kapitałowego. Imprezą towarzyszącą konferencji będą VI Mistrzostwa Polski Rynku Kapitałowego w Slalomie Gigancie, zawody otwarte dla pracowników instytucji rynku kapitałowego oraz uczestników konferencji.

Konferencje Izby Domów Maklerskich cieszą się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem. Ostatnia konferencja, która odbyła się w marcu 2018 r., gościła rekordową liczbę blisko 300 uczestników rynku kapitałowego. Podczas jej trwania odbyło się 11 paneli dyskusyjnych z udziałem inwestorów, przedstawicieli spółek giełdowych, domów maklerskich, banków, organów rządowych, nadzoru, giełd, instytucji rozliczeniowych, organizacji biznesowych i samorządowych.

Zakres tematyczny konferencji:

 • STRATEGIA ROZWOJU POLSKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO
 • SZANSE I NOWE MOŻLIWOŚCI DLA UCZESTNIKÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO W KONTEKŚCIE INICJATYW STRATEGICZNYCH GPW
 • RAMY POLITYKI INWESTYCYJNEJ W PPK – PERSPEKTYWY ORAZ IMPLIKACJE DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH I GOSPODARKI
 • WPŁYW NOWYCH TECHNOLOGII I GLOBALIZACJI NA POLSKI RYNEK KAPITAŁOWY – SZANSE I ZAGROŻENIA
 • VENTURE CAPITAL I RYNEK GIEŁDOWY – PARTNERSTWO RYNKU PRYWATNEGO I PUBLICZNEGO
 • PRODUKTY STRUKTURYZOWANE: MOŻLIWOŚCI ROZWOJU OFERTY DLA DOMÓW MAKLERSKICH
 • INWESTYCJA W ZAUFANIE – WIARYGODNOŚĆ RYNKU KAPITAŁOWEGO DLA WSPIERANIA JEGO DALSZEGO ROZWOJU
 • PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU OBLIGACJI W KONTEKŚCIE ZMIENIAJĄCYCH SIĘ PRZEPISÓW PRAWNYCH
 • ROZWÓJ RYNKU FINANSOWEGO Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI UMOŻLIWIAJĄCYCH INWESTOWANIE W STARTUPY
 • KRAJOBRAZ PO MIFID II I MIFIR – WPŁYW PRZEPISÓW NA BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO I JEGO EFEKTYWNOŚĆ
 • CO ZROBIĆ ABY POLACY CHĘTNIEJ INWESTOWALI DŁUGOTERMINOWO W AKCJE SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW?

Szczegółowe informacje: http://konferencja.idm.com.pl/