Żródło: www.psik.org.pl

PSIK wraz z Level 20 i Abris Capital Partners przeprowadziło pierwsze badanie poswięcone różnorodności płci w branży PE/VC w Polsce. Z badania wynika, że udział kobiet w zespołach inwestycyjnych w PE/VC wynosi jedynie 18%, z czego zaledwie 8% na stanowiskach kierowniczych. Sytuacja nieco lepiej wygląda w segmencie venture capital, gdzie kobiety zajmują 41% stanowisk na najniższych szczeblach  (vs 31% w private equity) oraz 24% pozycji na średnich szczeblach kariery zawodowej (vs. 13% w PE). Różnica na stanowiskach kierowniczych jednak znikoma - zaledwie 9% w VC i 8% w PE stanowią kobiety. Szczególnie niepokoi fakt, że aż 28% badanych firm nie ma w swoich zespołach inwestycyjnych ani jednej kobiety.

Aby pobrać raport kliknij tutaj pdf„Kobiety w private equity i venture capital w Polsce”