Źródło: www.psik.org.pl

Inwestycje private equity / venture capital wyniosły 2,95 miliarda euro. W segmencie venture capital fundusze zainwestowały rekordową wartość 338 milionów euro.

Warszawa, 15 lipca 2020 – Inwestycje private equity / venture capital (PE/VC) w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) wyniosły 2,95 miliarda euro w 2019 roku. Fundusze sfinansowały rekordową liczbę 464 spółek - wynika z najnowszych danych Invest Europe opublikowanych w raporcie pt. „Central and Eastern Europe Private Equity Statistics 2019”.

Wartość inwestycji PE/VC wyniosła 2,95 miliarda euro w ubiegłym roku, osiągając drugi w kolejności wynik w historii.  Fundusze sfinansowały 464 spółki, o 10% więcej niż w poprzednim roku. Zarówno wartość inwestycji, jaki i liczba sfinansowanych spółek przewyższają średnią poprzednich pięciu lat. Dane te wskazują na rosnące zainteresowanie inwestorów małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz młodymi spółkami, które napędzają wzrost gospodarczy oraz innowacyjność regionu. 

W segmencie venture capital inwestycje podwoiły wartość i osiągnęły rekordowy poziom 338 milionów euro. Kwotę tą fundusze zainwestowały w 369 spółek. Wynik ten jest następstwem szybszego napływu środków do funduszy venture capital w regionie w trzech ostatnich latach i świadczy o rozwijającym się segmencie venture capital, szczególnie na Węgrzech i w Polsce. 

„Od upadku muru berlińskiego trzy dekady temu, Europa Środkowo-Wschodnia przeszła niezwykłą transformację polityczną i gospodarczą. Branża private equity odegrała ważną rolę w tym procesie, dostarczając nie tylko kapitał, ale także wiedzę i umiejętności, które wspierają udaną konwergencję regionu” – powiedział Robert Manz, przewodniczący grupy roboczej ds. Europy Środkowo-Wschodniej działającej w ramach Invest Europe (Invest Europe Central and Eastern Europe Task Force).

„Dane o rynku private equity w CEE w 2019 roku przedstawiają obraz dojrzałego ekosystemu inwestycyjnego, który wciąż ma wiele przestrzeni do rozwoju. W całym regionie fundusze private equity / venture capital wspierają innowacje i rozwój biznesu, co z kolei napędza wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy” – dodał Eric de Montgolfier, dyrektor zarządzający Invest Europe.

Estonia była największym rynkiem inwestycji private equity w 2019 roku. Fundusze zainwestowały tam 23% ogółu środków w regionie. Do Polski trafiło 20% środków, 19% stanowiły zaś inwestycje w Rumunii. Prawie połowa zainwestowanych środków trafiła do spółek z branży ICT, której silną pozycję w regionie CEE budują takie firmy jak UiPath - założony w Bukareszcie producent oprogramowania z zakresu zrobotyzowanej automatyzacji procesów, czy DocPlanner - polski internetowy system rezerwacji wizyt medycznych.

Fundusze PE/VC pozyskały 1,4 miliarda euro na nowe inwestycje w regionie w 2019 roku, co odpowiada średniej poprzednich pięciu lat. 631 milionów euro, czyli 45% ogółu środków, trafiło do funduszy venture capital, notując drugi najwyższy wynik w historii. Fundusze wykupowe pozyskały 40% środków, 15% trafiło zaś do funduszy finansujących spółki na etapie wzrostu.

Przykłady niedawnych inwestycji na polskim rynku private equity / venture capital pokazują, że zarówno dojrzałe spółki, jak i w młode innowacyjne firmy cieszą się zainteresowaniem inwestorów. W 2020 roku fundusze sfinansowały m.in. Clovin – producenta środków czystości, Centrum Estetique działające w segmencie usług stomatologicznych, Codility – platformę technologiczną wspierającą zatrudnienie, ocenę i rozwój programistów, Nomagic – dostawcę inteligentnych robotów dla centrów logistycznych, czy też spółkę z sektora fintech – Symmetrical Labs.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z:

 

Barbara Nowakowska, dyrektor zarządzająca
kom.: 730 995 990
e-mail: barbara.nowakowska@psik.org.pl

 

Anna Mierzejewska, dyrektor  
kom.: 601 800 143
e-mail: anna.mierzejewska@psik.org.pl 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Raport pt. „Central and Eastern Europe Private Equity Statistics 2019” został przygotowany przez działającą w ramach Invest Europe grupę roboczą ds. Europy Środkowo-Wschodniej (Invest Europe CEE Task Force). Partnerem raportu jest Gide Loyrette Nouel.