Warszawa, 29 czerwca 2021 – Fundusze private equity / venture capital sfinansowały rekordową liczbę 566 spółek w Europie Środkowo-Wschodniej, o 15% więcej niż w poprzednim roku oraz 46% powyżej średniej poprzednich pięciu lat – wynika z najnowszych danych Invest Europe opublikowanych w raporcie pt. pdf„Central and Eastern Europe Private Equity Statistics 2020”

Za te przyrosty odpowiada segment venture capital, na który przypadają 474 sfinansowane spółki. Inwestorzy PE/VC wspierali małe i średnie przedsiębiorstwa oraz młode spółki, które przyczyniają się do odbudowy gospodarki po pandemii COVID-19 oraz napędzają wzrost gospodarczy regionu. Inwestycje venture capital wyniosły 358 milionów euro, zaledwie 4% poniżej rekordu z 2019 roku.

Wartość wszystkich inwestycji PE/VC w regionie wyniosła 1,7 miliarda euro w ubiegłym roku, o 49% mniej niż w 2019 roku, głównie w wyniku braku dużych transakcji wykupowych (powyżej 300 milionów euro kapitału).

Polska była największym rynkiem inwestycji private equity / venture capital w Europie Środkowo-Wschodniej. Fundusze zainwestowały tu 431 milionów euro – jedną czwartą ogółu środków, które trafiły do regionu – w 105 polskich spółek. Aż 82 z nich to młode innowacyjne firmy sfinansowane przez fundusze venture capital. Pozyskały one 112 milionów euro, co stanowi rekordową wartość inwestycji venture capital w Polsce.

Biorąc pod uwagę wartość inwestycji, kolejnymi krajami była Estonia (21% ogółu wartości inwestycji w CEE), Czechy (17%), Węgry (14%) i Chorwacja (9%). Największa liczba spółek została zaś sfinansowana na Węgrzech – 236, z czego 220 przez fundusze venture capital.

Prawie połowa środków zainwestowanych w ubiegłym roku w regionie trafiła do spółek z branży ICT, które stanowiły 47% ogólnej liczby sfinansowanych firm.

„Branża private equity wspiera więcej firm niż kiedykolwiek w Europie Środkowo-Wschodniej. Są to szybko rozwijające się spółki, które mogą pomóc w odbudowie regionu po pandemii, a także przyczynić się do długofalowego rozwoju gospodarczego i społecznego. Europa Środkowo-Wschodnia znajduje się na ścieżce konwergencji z Europą, a fundusze private equity mogą odegrać ważną rolę, pomagając firmom w pełni wykorzystać ich potencjał” – powiedział Bill Watson, przewodniczący grupy roboczej ds. Europy Środkowo-Wschodniej działającej w ramach Invest Europe (Invest Europe Central and Eastern Europe Task Force).

„Spółki wspierane przez private equity w Europie Środkowo-Wschodniej stają się lokalnymi, regionalnymi i globalnymi liderami. Uwydatniają nie tylko talent, umiejętności i przedsiębiorczość obecne w regionie, ale także ogromny potencjał możliwy do wykorzystania dzięki współpracy z doświadczonymi menedżerami" – dodał Eric de Montgolfier, CEO Invest Europe.

Fundusze venture capital pozyskały na nowe inwestycje aż 667 milionów euro, co stanowi drugi po 2019 roku wynik w historii.  Na wszystkie inwestycje PE/VC fundusze zebrały 1 miliard euro. To o 33% mniej niż w poprzednim roku głównie za sprawą cyklicznego pozyskiwania środków od inwestorów. 

Wyjścia z inwestycji PE/VC w CEE mierzone według wartości początkowej inwestycji wzrosły o 47% do 1,4 miliarda euro w 2020, z czego aż 690 milionów euro stanowiły wyjścia przez giełdę. Zwracając te środki inwestorom, fundusze po raz kolejny udowodniły atrakcyjność rynku PE/VC dla inwestorów instytucjonalnych.  Udział regionu CEE w ogólnej wartości wyjść w Europie podwoił się do 5.8% w 2020 roku. Polska była największym rynkiem wyjść z inwestycji. Łączna wartość wyjść wyniosła tu 954 milionów euro. Fundusze PE/VC wyszły z 30 polskich firm, co stanowi 28% ogółu liczby wyjść w regionie. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z:

Barbara Nowakowska, dyrektor zarządzająca
kom.: 730 995 990
e-mail: barbara.nowakowska@psik.org.pl

Anna Mierzejewska, dyrektor  
kom.: 601 800 143 
e-mail: anna.mierzejewska@psik.org.pl

 

Informacje dodatkowe: 

Raport pt. pdf„Central and Eastern Europe Private Equity Statistics 2020” został przygotowany przez działającą w ramach Invest Europe grupę roboczą ds. Europy Środkowo-Wschodniej (Invest Europe CEE Task Force). Partnerem raportu jest Gide Loyrette Nouel.