Źródło: www.psik.org.pl

Rok 2007 był drugim z kolei rokiem imponującego wzrostu branży private equity w Europie Środkowo-Wschodniej, wynika z danych opublikowanych dziś przez EVCA w raporcie przygotowanym przez działającą w ramach EVCA grupę roboczą ds. Europy Środkowo-Wschodniej (CEE Task Force) . Od dwóch lat dynamicznie rośnie kapitał pozyskany przez fundusze private equity, zwiększają się inwestycje, a zainteresowanie inwestorów poszerza się o kolejne branże i nowe kraje.

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej to bardzo atrakcyjny region dla inwestorów instytucjonalnych i firm zarządzających funduszami private equity. Wzrost w 2007 roku wciąż nie wyczerpał ogromnego potencjału regionu." - twierdzi Robert Manz, przewodniczący CEE Task Force, partner zarządzający Enterprise Investors.

Raport pt. Central and Eastern Europe Statistics powstał w oparciu o dane pochodzące z PEREP Analytics, zarządzanej przez EVCA pan-europejskiej bazy danych o działalności funduszy private equity w Europie, i obejmuje wyłącznie zaktualizowane dane dla Europy Środkowo-Wschodniej.

"Liczby to tylko jedna strona medalu" - mówi Mirela Ene, szefowa działu analiz EVCA. Za nimi kryją się różnorodne działania inwestorów i firm zarządzających funduszami, które wyraźnie wskazują na wzrost atrakcyjności rynku. Choćby to, że w Europie Środkowo-Wschodniej wielkie firmy private equity otwierają swoje biura, które koncentrują się przede wszystkim na inwestycjach w tym regionie. To dowód trwałego zainteresowania Europą Środkowo-Wschodnią, znacznie wykraczającego poza jednorazowe inwestycje. A także to, że w ubiegłym roku udało się zamknąć największy dotychczas fundusz w regionie o łącznej kwocie 1,5 mld euro.

Oto główne wnioski z cytowanego raportu:

  • W 2007 roku napływ kapitałów do Europy Środkowo-Wschodniej był rekordowo wysoki. Fundusze pozyskały 4,25 miliardów EUR na inwestycje w regionie, co oznacza 89% wzrost w porównaniu do poprzedniego rekordu z 2006 roku.
  • Ze źródeł europejskich pochodziło 66% pozyskanych kapitałów. Największy udział miały fundusze funduszy (23,6% ogółu pozyskanych środków), na drugim miejscu uplasowały się fundusze emerytalne – 13,5%. Większość środków ma zostać przeznaczona na wykupy.
  • Inwestycje osiągnęły poziom 3,01 miliardów EUR, aż o 80% więcej niż w 2006 roku. Najwięcej spośród krajów regionu (23% całości) - zainwestowano w Polsce. Najwyższe wzrosty zanotowały: Bułgaria, Rumunia, Polska, Kraje Bałtyckie i Serbia.
  • 77% ogólnej wartości zainwestowanych w regionie środków to wykupy. Inwestycje w fazie ekspansji stanowiły 13% ogółu inwestycji, co oznacza czterokrotny wzrost w porównaniu w rokiem ubiegłym.
  • Struktura branżowa inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej była bardziej zróżnicowana niż w 2006 roku. Największym zainteresowaniem cieszyła się branża telekomunikacyjna, w której zrealizowano 24% ogółu inwestycji (720 milionów EUR). Dla porównania, w Europie 12% ogółu zainwestowano w spółki telekomunikacyjne. Dużym zainteresowaniem w regionie cieszyły się ponadto spółki z branży produkcji przemysłowej (342 miliony EUR, czyli 11% ogółu), usług finansowych (319 milionów EUR, czyli 11% ogółu), transportowego (302 miliony EUR, czyli 10% całości) oraz branży medycznej, farmaceutycznej i biotechnologii (301 milionów EUR, czyli 10%).
  • Dezinwestycje w regionie (mierzone według wartości początkowej, a nie rzeczywistych przychodów uzyskanych ze sprzedaży spółki) wzrosły w 2007 roku o 33%, do poziomu 586 milionów EUR. Najczęściej wychodzono z inwestycji poprzez sprzedaż inwestorowi strategicznemu. Odsetek dezinwestycji zrealizowanych tą metodą w Europie Środkowo-Wschodniej był znacznie wyższy niż w całej Europie. 

Raport pt. Central and Eastern Europe Statistics 2007 dostępny jest na stronie EVCA.

Dodatkowych informacji prasowych oraz o raporcie udziela:

Bruksela: Mirela Ene, szefowa działu analiz EVCA, Tel: +32 473 31 22 06, email: mirela.ene@evca.eu
Warszawa: Robert Manz, przewodniczący CEE Task Force, partner zarządzający Enterprise Investors , Tel:+48 22 458 85 00, email: robert.manz@ei.com.pl


Dodatkowych informacji o poszczególnych krajach udzielają:
Polska: Barbara Nowakowska,  dyrektor wykonawczy Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych, Tel. :+48 22 458 84 30, email: barbara.nowakowska@psik.org.pl
Czechy: Petra Kursová,  sekretarz generalny CVCA, Tel: +420 724 342 395 email: kursova@cvca.cz
Węgry: Dr. Karsai Judit, szefowa komisji ds. statystyki HVCA, Tel: +36 9 333 331, email: kar@econ.sore.hu
Europa Południowo-Wschodnia: Robert Luke, Prezes SEEPEA, dyrektor zarządzający GED, Tel: +40 21 305 01 00, email: robert.luke@ged.ro
Irina Anghel, sekretarz generalny SEEPEA, Tel: +40 21 231 08 12 email: irina.anghel@legal4business.ro


Dane w raporcie zostały opracowane przy pomocy PEREP_Analytics, nowoutworzonej bazy danych, wspieranej przez większość stowarzyszeń private equity i venture capital w regionie. W publikacji uwzględniono następujące kraje: Czechy, Polska, Węgry, Słowacja, Rumunia, Bułgaria, Chorwacja, Słowenia, Serbia, Montenegro, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Łotwa, Litwa i Estonia.

EVCA (www.evca.eu) Europejskie Stowarzyszenie Private Equity i Venture Capital Association (EVCA) z siedzibą w Brukseli, powołane w 1983. Jego celem jest promocja, wspieranie i reprezentowanie branży private equity i venture capital w Europie. EVCA zrzesza przeszło 1,300 członków w 53 krajach, wśród nich wiodące firmy zarządzające funduszami private equity w Europie.

Grupa robocza ds. Europy Środkowo-Wschodniej (The EVCA Central & Eastern Europe Task Force) Powołana przez EVCA w 2003 roku jako platforma wsparcia inicjatyw mających na celu rozwój i promocję branży w Europie Środkowo-Wschodniej. Członkami grupy są doświadczeni gracze na rynku private equity i venture capital w regionie.

PSIK (www.psik.org.pl) Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych zrzesza fundusze venture capital i private equity działające w Polsce. Celem Stowarzyszenia jest ułatwianie inwestycji venture capital i rozwój rynku venture capital i private equity w Polsce. Stowarzyszenie liczy obecnie 67 członków: 34 firm zarządzających funduszami venture capital (członków zwyczajnych) i 33 członków wspierających - wiodących kancelarii prawniczych i firm doradczych działających na rzecz sektora VC. Członkowie PSIK zarządzają kapitałem o łącznej wartości ponad 13 miliardów euro. W ich portfelach inwestycyjnych jest ponad 470 spółek w Polsce i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

PEREP_Analytics (www.perepanalytics.eu) PEREP_Analytics jest w pełni funkcjonalnym, niekomercyjnym, paneuropejskim źródłem danych private equity. Baza ta ma własny personel, zasoby oraz stronę internetową. Wszystkie krajowe oraz regionalne stowarzyszenia w Europie zostały zaproszone do przyłączenia się do PEREP_Analytics. Inicjatywa została wsparta przez następujące stowarzyszenia: APCRI (Portugalia), AVCO (Austria), BVA (Belgia), BVK (Niemcy), CVCA (Czechy), DVCA (Dania), EVCA (Europa), FVCA (Finlandia), HVCA (Węgry), IVCA (Irlandia), NVCA (Norwegia), NVP (Holandia), PPEA (Polska), SECA (Szwajcaria), SEEPEA (Europa Południowo-Wschodnia), SVCA (Szwecja).