Najnowsze dane nt. aktywności PE/VC opublikowane przez Invest Europe Invest  pokazują silny rynek inwestycji i wyjść PE/VC w Polsce w ubiegłym roku, oraz wysoki napływ środków do funduszy działających w regionie CEE.

Główne wnioski:

  • Rekordowa wartość inwestycji w Polsce - 2,486 milliarda euro (71% ogółu środków zainwestowanych w CEE); 
  • Polska najatrakcyjniejszym rynkiem wyjść w regionie CEE - łączna wartość 590 milionów euro (47% ogółu wyjść w CEE mierzonych według wartości początkowej, a nie rzeczywistych przychodów uzyskanych ze sprzedaży spółki);
  • 1.3 miliarda euro pozyskane przez fundusze PE/VC na nowe inwestyje w regionie CEE (wzrost na poziomie 46% wobec 2016), w tym rekordowa wartość środków pozyskanych na inwestycje venture capital (360 milionów euro).

Pobierz raport Central and Eastern Europe Private Equity Statistics 2017 tutaj.