Źródło: www.psik.org.pl


PSIK we współpracy z Invest Europe organizuje seminarium na temat arbitrażu w private equity w dniu 20 marca 2019 r. w Warszawie.

The aim of the seminar is to highlight arbitration issues in private equity transactions, and get private equity practitioners educated about and acquainted with the spirit and practice of arbitration and how it differs from court proceedings.
Celem seminarium jest podkreślenie kwestii arbitrażu w transakcjach private equity oraz zdobycie wiedzy praktyków private equity i zapoznanie się z duchem i praktyką arbitrażu oraz czym różni się on od postępowania sądowego.

Data: 20 marca 2019

Miejsce: Warszawa, InterContinental Hotel

Rejestracja: email na adres b.nowakowska@psik.org.pl


 baner