Źródło: www.psik.org.pl

W dniu 11 września 2018 odbyło się spotkanie uczestników programu PSIK Social Business Accelerator, prowadzonego przez Komitet PSIK ds. Filantropii Przedsiębiorczej oraz Fundację Valores. Spotkanie zakończyło szóstą oraz rozpoczęło siódmą edycję programu. Podsumowanie szóstej edycji dostępne jest w prezentacji: pdfpdf

Ideą programu PSIK SBA jest transfer wiedzy i kompetencji biznesowych pomiędzy członkami PSIK - menedżerami zarządzającymi funduszami private equity / venture capital, a liderami wiodących organizacji społecznych w Polsce. Organizacje społeczne, dzięki temu wsparciu, mogą zwiększać swoją skuteczność i zakres oddziaływania społecznego.

W szóstej edycji PSIK SBA, trwającej od września 2017 do czerwca 2018, udział wzięło 16 par. Członkowie PSIK poświęcili łącznie około 150 godzin organizacjom społecznym, dzieląc się wiedzą ekspercką i doświadczeniem. Siódma edycja, w której udział weźmie 15 par potrwa od września 2018 do czerwca 2019.

 

 VI edycja programu PSIK SBA (wrzesień 2017 - czerwiec 2018) - uczestnicy:

 1. Paweł Padusiński, Mid Europa Partners oraz Fundacja Ocalenie, Piotr Bystrianin
 2. Paweł Maj, bValue oraz Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej, Adriana Porowska
 3. George Swirski, Abris Capital Partners oraz Stowarzyszenie Budujemy Przystań, Krzysztof Łyżwiński
 4. Sylwester Janik, Cogito Capital Partners oraz Centrum Opus, Łukasz Waszak
 5. Marek Borzestowski, Giza Polish Ventures oraz Fundacja Audiodeskrypcja, Tomasz Strzymiński, Barbara Szymańska
 6. Piotr Misztal, Value4Capital oraz Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka „Podaj Dalej”, Zuzanna Janaszek-Maciaszek, Olga Janaszek-Serafin
 7. Dariusz Prończuk, Enterprise Investors oraz Fundacja LA STRADA, Irena Dawid-Olczyk
 8. Tomasz Głowacki, Riverside oraz Fundacja Sławek, Krzysztof Łagodziński
 9. Kinga Stanisławska, Experior Venture Fund oraz Poradnia Spoza, Agnieszka Żarnecka
 10. Leszek Muzyczyszyn, Innova Capital oraz Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego NOMADA, Agnieszka Szczepaniak, Maciek Mandelt
 11. Rafał Bator, Enterprise Investors oraz Stowarzyszenie Klon/Jawor, Urszula Krasnodębska-Maciuła
 12. Monika Morali-Majkut oraz Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rodzin „Nowe Perspektywy”, Monika Dudek
 13. Bartek Trzebiński oraz Fundacja Światło, Janina Mirończuk
 14. Magdalena Magnuszewska, Innova Capital oraz Fundacja Dla Ludzi Potrzebujących Pomocy „Gniazdo”, Agnieszka Czajak
 15. Krzysztof Krawczyk, CVC Capital Partners oraz Dancing Międzypokoleniowy, Paulina Braun
 16. Konrad Korobowicz, Capital Partners oraz Fundacja Cyryla i Metodego – Inicjatywa Tato.Net, Wojciech Czeronko

 

VII edycja program PSIK SBA (wrzesień 2018 - czerwiec 2019) - uczestnicy:


 1. Marek Borzestowski, Giza Polish Ventures oraz Fundacja Audiodeskrypcja, Tomasz Strzymiński i Barbara Szymańska
 2. Tomasz Głowacki, Riverside oraz Fundacja Sławek, Krzysztof Łagodziński
 3. Konrad Korobowicz, Capital Partners oraz Stowarzyszenie EWSIP, Arkadiusz Jachimowicz, Maciej Bielawski, Marta Florkowska
 4. Magdalena Magnuszewska, Innova Capital oraz Fundacja Wspierania Rodzin KORALE, Magdalena Cechnicka, Izabela Owczaruk
 5. Piotr Misztal, Value4Capital oraz Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka „Podaj Dalej”, Zuzanna Janaszek-Maciaszek, Olga Janaszek-Serafin
 6. Dariusz Prończuk, Enterprise Investors oraz Fundacja LA STRADA, Irena Dawid-Olczyk
 7. Bartek Trzebiński oraz Fundacja Światło, Janina Mirończuk
 8. Kinga Stanisławska, Experior Venture Fund oraz Poradnia Spoza, Agnieszka Żarnecka
 9. George Swirski, Abris Capital Partners oraz Stowarzyszenie Budujemy Przystań, Krzysztof Łyżwiński
 10. Małgorzata Bobrowska-Jarząbek, Resource Partners oraz Stowarzyszenie WĘDKA, Wojciech Przybysz
 11. Leszek Muzyczyszyn, Innova Capital oraz Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Marta Perkowska
 12. Mariusz Banaszuk, Value Quest oraz Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, Beata Skubiak
 13. Maciej Zużałek, Bridgepoint oraz Fundacja Dobrych Inicjatyw, Bartłomiej Jojczyk
 14. Maciej Górski, Equitin oraz Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich, Joanna Mielczarek, Barbara Boryczka
 15. Aleksander Kacprzyk, Resource Partners oraz Stowarzyszenie Centrum PISOP, Ewa Gałka

 

Komitet PSIK ds. Filantropii Przedsiębiorczej powstał w 2011 roku by promować działalność pro bono wśród zarządzających funduszami private equity/venture capital. Komitet propaguje projekty edukacyjne i działalność pro bono, umożliwiając jednocześnie aktywne zaangażowanie się członków PSIK w tego rodzaju inicjatywy w Polsce.

Fundacja „Valores” została powołana 14 sierpnia 2014, jako pierwszy w Polsce fundusz filantropii przedsiębiorczej (venture philantropy). Założycielami fundacji „Valores” są profesjonaliści z branży private equity w Polsce związani z Polskim Stowarzyszeniem Inwestorów Kapitałowych.

 

 1

5

7

9