Źródło: www.psik.org.pl

W dniu 6 listopada 2019 odbyło się spotkanie członków PSIK poświęcone tematyce ESG oraz zasadom odpowiedzialnego inwestowania. Celem spotkania było przedstawienie praktycznego wymiaru ESG w kontekście bieżącej działalności firm zarządząjących funduszami private equity i venture capital oraz ich spółek portfelowych.

ESG (Environmental, Social, Governance) to termin odnoszący się do zasad odpowiedzialnego inwestowania. Standardy ESG są szeroko wdrażane w branży private equity i venture capital. Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych promuje standardy ESG na polskim rynku.

Prelegentami podczas spotkania byli:

  • Anna-Maria Nilsson, Andra AP-fonden / AP2 (szwedzki fundusz emerytalny)
  • Yulia Sofronova, UN PRI (Principles for Responsible Investment)
  • Dr. Jens Wrabel, ERM (Environmental Resources Management)

 

20191106 093333

20191106 0936301

20191106 0955261

20191106 101350

 20191106 103327

20191106 104546

20191106 110425

IMG 3685