Źródło: www.psik.org.pl

W dniu 3 marca 2020 odbyło się spotkanie uczestników ósmej edycji programu PSIK Social Business Accelerator, prowadzonego przez Komitet PSIK ds. Filantropii Przedsiębiorczej oraz Fundację Valores.

Ideą programu PSIK SBA jest transfer wiedzy i kompetencji biznesowych pomiędzy członkami PSIK - menedżerami zarządzającymi funduszami private equity / venture capital, a liderami wiodących organizacji społecznych w Polsce. Organizacje społeczne, dzięki temu wsparciu, mogą zwiększać swoją skuteczność i zakres oddziaływania społecznego.

Pary współpracujące w ósmej edycji PSIK SBA, trwającej od września 2019 do czerwca 2020:

 • Mariusz Banaszuk, Value Quest oraz Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, Beata Skubiak
 • Andrzej Bartos, Innova Capital oraz Federacja Polskich Banków Żywności, Marek Borowski
 • Rafał Bator, Enterprise Investors oraz Fundacja SYNAPSIS, Joanna Grochowska
 • Marzena Bielecka, Experior oraz Fundusz Feministyczny, Justyna Frydrych (współpraca zawieszona)
 • Małgorzata Bobrowska-Jarząbek, Resource Partners oraz Stowarzyszenie  Dzieciom  i  Młodzieży  WĘDKA, Wojciech Przybysz
 • Emil Daciuk, Argus oraz Fundacja Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła, Joanna Radziwiłł, Katarzyna Ostrowska, Magdalena Kryńska
 • Tomasz Głowacki, Riverside oraz Fundacja Sławek, Krzysztof Łagodziński
 • Wojciech Jezierski, Abris Capital oraz Fundacja "Między Słowami", Katarzyna Urbańska
 • Aleksander Kacprzyk, Resource Partners oraz Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, Ewa Gałka
 • Piotr Kędra oraz Fundacja Zobacz...JESTEM, Danuta Wieczorkiewicz
 • Agnieszka Kowalska oraz Fundacja Machina Zmian, Sylwia Biernacka
 • Maciej Kowalski, MCI Capital oraz Fundacja Habitat for Humanity Poland, Magdalena Ruszkowska-Cieślak
 • Piotr Misztal, Value4Capital, Magdalena Śniegocka, CVI Dom Maklerski oraz Fundacja Wspierania Rodzin KORALE, Izabela Owczarczuk, Magdalena Cechnicka
 • Leszek Muzyczyszyn, Innova Capital oraz Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Marta Perkowska
 • Dariusz Prończuk, Enterprise Investors oraz La Strada, Irena Dawid-Olczyk
 • Michal Rusiecki, Enterprise Investors oraz Fundacja Sarcoma, Szymon Bubiłek, Kamil Dolecki
 • George Swirski, Abris Capital oraz Stowarzyszenie Budujemy Przystań, Aneta Kalbarczyk
 • Bartek Trzebiński oraz Fundacja Światło, Janina Mirończuk
 • Michal Wojdyła, Innova Capital oraz Fundacja Katarynka, Justyna Mańkowska, Mariusz Trzeciakiewicz
 • Maciej Zużałek, Bridgepoint oraz Fundacja Dobrych Inicjatyw, Barłomiej Jojczyk

 

Komitet PSIK ds. Filantropii Przedsiębiorczej powstał w 2011 roku by promować działalność pro bono wśród zarządzających funduszami private equity/venture capital. Komitet propaguje projekty edukacyjne i działalność pro bono, umożliwiając jednocześnie aktywne zaangażowanie się członków PSIK w tego rodzaju inicjatywy w Polsce.

Fundacja „Valores” została powołana 14 sierpnia 2014, jako pierwszy w Polsce fundusz filantropii przedsiębiorczej (venture philantropy). Założycielami fundacji „Valores” są profesjonaliści z branży private equity w Polsce związani z Polskim Stowarzyszeniem Inwestorów Kapitałowych.

 

04

01

02

03

05

06

07

10

10

10