19 marca 2003 w hotelu Marriot w Warszawie odbyło się doroczne spotkanie Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych. W programie spotkania, w którym wzięło udział blisko 70 uczestników, było walne zebranie członków stowarzyszenia i konferencja na temat stanu sektora venture capital. Spotkanie otworzył i prowadził prezes PSIK Robert Manz.

Walne zebranie pozytywnie oceniło pracę dotychczasowych władz stowarzyszenia. Oprócz spotkań członków PSIK z zaproszonymi gościmi, takimi jak prezes giełdy Witold Rozłucki i minister Jarosław Pietras z UKIE, PSIK prowadził działania służące rozwojowi rynku VC. M.in. przeprowadzono kampanię informująca przedsiębiorców o zasadach inwestycji venture capital i możliwościach pozyskania kapitału z funduszy VC, przedstawiono rządowi i posłom propopozycje zmiany przepisów, tak by fundusze emerytalne, mogły za pośrenictwem funduszy VC inwestować w polskie przedsiębiorstwa, zbierano dane na temat inwestycji VC, itd.

 

Walne zebranie członków wybrało nowy Zarząd PSIK w składzie:

  • Robert Manz (Enterprise Investors)
  • Andrzej Bartos (Dresdner Kleinwort Capital)
  • Artur Cąkała (Innova Capital)
  • Neil Milne (Copernicus Capital Partners)
  • Heather Potters (Baring Communications Equity)

Do nowej Komisji Rewizyjnej weszli:

  • Przewodniczący Jacek Korpała (DBG Eastern Europe)
  • Beata Gessel (Beata Gessel, Andrzej Chajec i Wspólnicy)
  • Edward Sierański (Regionalne Fundusze Inwestycyjne)

 

Konferencję na temat stanu i perspektyw sektora venture capital rozpoczął pan Alain Pilloux, dyrektor w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBRD). W obszernym referacie przedstawił główne czynniki gospodarcze warunkujące dziś i w najbliższej przyszłości sytuację sektora venture capital w Polsce i innych krajach Europy Środkowej. "Polska gospodarka i sektor private equity [venture capital] w Polsce ma bardzo dobre perspektywy " - stwierdził mówca. Podkreślił, że fundusze VC w Polsce i Europie Środkowej odegrały i nadal odgrywają ważną rolę w formowaniu bazy kapitałowej gospodarki i w rozwoju przedsiębiorczości. Przypomniał o znaczącym zaangażowaniu EBRD w sektor VC i zadeklarował, że bank będzie nadal bardzo aktywnie wspierał jego rozwój w Europie Środkowej. Zachęcal uczestników do wspólnych inwestycji funduszy VC i EBRD w większe projekty inwestycyjne.

Po referacie wywiązał się dyskusja, w której m.in. przedstawiciele mniejszych funduszy zwracali uwagę na wyższe ryzyko i względnie wyższe koszty przygotowania i zarządzania inwestycjami w firmy małe i młode (start-up); powoduje to przesuwanie zainteresowania inwestorów na większe projekty, co zmniejsza i tak niewielki kapitał dostępny dla małych przedsiębiorstw. Alain Pilloux potwierdził, że EBRD zdaje sobie sprawę zarówno z kluczowej roli jaką małe przedsiębiorstwa odgrywają w gospodarce jak i z trudności jakie napotyka ich finansowanie. Bank pracuje nad nowatorskimi rozwiązaniami, by we współpracy z sektorem VC szerzej udostępniać kapitał małym i młodym firmom, i zachęca inne instytucje do takich działań.

Dyskusę panelową prowadził George Swirski (partner w Advent International), a jej uczestnikami byli: Robert Conn (partner w Innova Capital), Jacek Korpała (dyrektor zarządzający DBG Eastern Europe), Ulrich Grabenwarter (venture capital officer w Europejskim Fundszu Inwestycyjnym) i Petr Rojicek (dyrektor w Swiss Life Private Equity Partners). Omówili takie kwestie jak: dostępność kapitału dla przedsiębiorstw, koszty i skala kredytów w Polsce, Europie Środkowej i Europie Zachodniej, aktywność inwestycyjna funduszy VC w Polsce w ostatnich latach, pozyskiwanie kapitału do nowych funduszy, dezinwestycje. Szczególne zainteresowanie wzbudziły opinie panelistów, co do rozwoju sektora VC w najbliższej przyszłości i wpływu jaki będzie na niego miało wejście Polsi do UE i oczekiwania co do globalnych zmian koniunktury gospodarczej.