Program spotkania, w którym wzięło udział ponad 70 uczestników, obejmował walne zebranie członków stowarzyszenia, w tym wybory nowych władz oraz panel dyskusyjny poświęcony ekspansji polskich spółek na rynki zagraniczne. Walne zebranie członków PSIK przyznało absolutorium władzom PSIK za rok 2004. Podczas spotkania zaprezentowano i przyjęto sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej z działalności PSIK w 2004 roku.

Do głównych osiągnięć PSIK w 2004 roku należy zaliczyć:

 • uzyskanie i podtrzymanie pozytywnego wizerunku branży pe/vc oraz Stowarzyszenia,
 • nominację prezesa PSIK do Rady Rynku Kapitałowego,
 • organizację konferencji dla potencjalnych krajowych inwestorów w pe/vc,
 • ukończenie prac nad zasadami ładu korporacyjnego dla spółek finansowanych przez pe/vc,
 • aktywny udział w procesie legislacyjnym.

Wśród osiągnięć PSIK można również wymienić publikację Rocznika 2005, zawierającego wiarygodne dane statystyczne, artykuły branżowe, a także szczegółowe zastawienie wszystkich członków Stowarzyszenia, których liczba wzrosła w trakcie zeszłego roku o 5 firm. PSIK aktywnie wspierał publikację EVCA poświęconą studiom przypadków 25 najlepszych inwestycji pe/vc w ostatnich latach.

PSIK wraz z Pulsem Biznesu oraz Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową zorganizował drugie Forum Venture Capital, największe tego typu wydarzenie dla przedsiębiorców w Polsce.

W 2004 roku szczególnie aktywne były komisje PSIK. Głównym projektem komisji ds. relacji z OFE była konferencja inwestorów. Zasady ładu korporacyjnego zostały wypracowane przez komisję ds. ładu korporacyjnego. Wiele projektów, w tym organizacja platformy współpracy między funduszami pe/vc a bankami, warsztaty nt. LBO dla członków oraz biała księga LBO stały się dziełem komisji ds. transakcji lewarowanych. Równie aktywnie w 2004 roku działała komisja ds. finansowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz innowacji. Członkowie komisji m.in. brali udział w procesie legislacyjnym w zakresie programów wsparcia dla funduszy inwestujących w tzw. "lukę kapitałową", pracowali nad polskim wehikułem inwestycyjnym dla funduszy venture capital oraz zorganizowali warsztaty dla przedstawicieli administracji publicznej nt. specyfiki venture capital.

Do zarządu PSIK wybrani zostali:

 • Paweł Gieryński (Copernicus Capital Partners),
 • Marcin Hejka (Intel Capital),
 • Jacek Korpała (DBG Eastern Europe),
 • Robert Manz (Enterprise Investors),
 • Monika Nachyła (Innova Capital).

Głosowanie nad funkcjami, które obejmą poszczególni członkowie Zarządu zostanie przeprowadzone na następnym posiedzeniu Zarządu.
Obok wspomnianych wyżej wyborów do Zarządu, Walne Zebranie Członków przegłosowało skład nowej Komisji Rewizyjnej:

 • Przewodnicząca Beata Gessel – Kalinowska vel Kalisz (Kancelaria GESSEL)
 • Piotr Kędra (Advent International)
 • Jacek Pogonowski (Baring Corilius Private Equity)

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. Do jej obowiązków należy m.in. sprawowanie stałego nadzoru i kontroli nad działalnością PSIK oraz ocena dorocznych sprawozdań Zarządu z działalności. Drugą część spotkania stanowiła dyskusja panelowa poświęcona ekspansji polskich spółek na rynki zagraniczne. Wśród gości zaproszonych do udziału w dyskusji znaleźli się:

 • Tom Kolaja, prezes zarządu, CII Group Polska
 • Artur Łakomiec, prezes zarządu, Stolarka Wołomin / Agnella
 • Zbigniew Prokopowicz, prezes, Polish Energy Partners
 • Krzysztof Sobolewski, członek zarządu, Gamet
 • Wojciech Stankiewicz, partner, McKinsey

Dyskusję prowadził Rob Conn, partner w Innova Capital. Uczestnicy dyskusji zgodzili się, że główną przewagą konkurencyjną Polski w stosunku do krajów zachodniej Europy są wciąż niższe koszty pracy. Przedstawiciele firm, które odniosły sukces na rynkach zagranicznych stwierdzili ponadto, że równie istotnym czynnikiem był niezwykle wysoki poziom obsługi klienta oraz jakość oferowanych produktów.

Po dyskusji panelowej głos zabrał Marek Kamiński, podróżnik i polarnik. Swoja prezentację, bogatą w zdjęcia oraz filmy, poświęcił czterem wyprawom polarnym: dwóm na biegun północny i dwóm na biegun południowy. W wyniku dyskusji uczestników spotkania z prelegentem, okazało się, że wyprawy polarne i prowadzenie działalności gospodarczej to działania pokrewne pod względem ryzyka operacyjnego.  Spotkanie zakończyła uroczysta kolacja.