Jeśli chcieliby Państwo wspomóc organizacje działające na rzecz rozwiązywania najbardziej palących problemów społecznych w Polsce, zachęcamy do wpłat na organizacje portfelowe Fundacji Valores:

If you would like to support social purpose organizations  in Poland that address the most pressing social issues, we encourage you to donate to the portfolio organizations of the Valores Foundation:

 
 

PSIK 2021