Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (PSIK) ogłosiło laureatów pierwszej edycji konkursu Nagrody PSIK. Zostali oni wyłonieni w drodze głosowania zrzeszonego w nim środowiska. Statuetki przyznane w 11 kategoriach w czasie uroczystej gali w Warszawie mają na celu uhonorowanie działalności biznesowej i społecznej inwestorów private equity/venture capital oraz promocję osiągnięć firm doradczych i banków.

"Konkurs Nagrody PSIK ma na celu docenienie sukcesów inwestorów PE/VC, a tym samym i sukcesów polskich spółek, oraz podkreślenie ich wkładu w rozwój polskiej gospodarki" – powiedział Leszek Muzyczyszyn, prezes PSIK, członek jury konkursu. "Począwszy od pierwszej edycji konkursu promujemy wyjątkowe osiągnięcia na rynku PE/VC oraz najwyższe standardy profesjonalne w branży". – dodał.

Kandydaci do Nagród PSIK zostali wskazani przez członków Stowarzyszenia. Do finału konkursu jury zakwalifikowało 44 podmioty reprezentujące 11 kategorii. Laureaci konkursu zostali wyłonieni
w drodze głosowania środowiska zrzeszonego w PSIK. Nagrody zostały wręczone zwycięzcom w czasie uroczystej Gali w Warszawie.

Laureaci konkursu Nagrody PSIK 2018:

 • Firma zarządzająca roku – private equity – Mid Europa Partners
 • Firma zarządzająca roku – venture capital - Inovo
 • Postać roku – Paweł Padusiński
 • Wyjście roku - private equity - Enterprise Investors za Dino Polska
 • Wyjście roku - venture capital - Enterprise Investors za Polski Bank Komórek Macierzystych
 • Mentor Social Business Accelerator - Khai Tan
 • Doradca prawny roku - Weil, Gotshal & Manges
 • Doradca transakcyjny roku - Trigon
 • Doradca finansowy i podatkowy roku – PwC
 • Doradca strategiczny i komercyjny roku - Bain & Company
 • Bank finansujący roku - mBank

Listę nominowanych oraz skład jury można znaleźć na stronie www.nagrodypsik.pl

Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych, które od 2002 roku reprezentuje interesy sektora PE/VC oraz wspiera jego rozwój.  Członkami PSIK są fundusze PE/VC aktywne w Polsce, jak również kancelarie prawne, banki i firmy doradcze działające na rzecz sektora. Do PSIK należy 55 członków zwyczajnych - przedstawicieli firm zarządzających funduszami venture capital i 73 członków wspierających - firm doradczych działających na rzecz sektora.

 

00
01
03
04 2
05
06
07
08
09 2
10 2
11
12
13
14