W dniu 12 września 2017 odbyło się spotkanie uczestników programu PSIK Social Business Accelerator, prowadzonego przez Komitet PSIK ds. Filantropii Przedsiębiorczej oraz Fundację Valores. Spotkanie zakończyło piątą oraz rozpoczęło szóstą edycję programu.

Fundusze private equity/venture capital zainwestowały 1.6 miliarda euro w Europie Środkowo-Wschodniej w 2016 roku – wynika z najnowszych danych Invest Europe.

Diamenty Private Equity - nagrody za spektakularne osiągnięcia w branży private equity/venture capital - trafiły do spółek portfelowych PE/VC, zarządzających funduszami oraz doradców i przedsiębiorców.

Relacja z 15-lecia Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych

Zarząd Fundacji Valores zatwierdził piątą inwestycję społeczną Valores. Projekt "Bezpieczna przyszłość" prowadzony przez Stowarzyszenie BORIS otrzymał wsparcie w wysokości 180 000 złotych. Celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego, materialnego i społecznego osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych opublikowało polską wersję Kodeksu Standardów Profesjonalnych w branży private equity / venture capital (PE/VC). Kodeks został opracowany przez Invest Europe (wcześniej EVCA). Celem Kodeksu jest promowanie najwyższych standardów etycznych i profesjonalnych w branży PE/VC.

Polska i Europa Środkowa–Wschodnia z największą wartością M&A w ostatnich trzech latach. Wzrost aktywności inwestorów z Azji oraz z rynków środkowo - europejskich.

W dniach 8-9 marca 2017 w Kopenhadze odbędzie się Nordic Fundraising Summit – konferencja organizowana przez Duńskie Stowarzyszenie PE/VC, przy współpracy z europejskimi stowarzyszeniami, w tym PSIK.

Invest Europe opublikowała raport nt. aktywności funduszy private equity/venture capital w Europie Środkowo-Wschodniej w 2015 roku - "Central and Eastern European Private Equity Statistics 2015". Według opublikowanych danych inwestycje private equity i venture capital w Europie Środkowo-Wschodniej w ubiegłym roku osiągnęły najwyższy poziom od 2009 roku.

Większość funduszy private equity optymistycznie ocenia perspektywy rozwoju na polskim rynku, spodziewając się wzrostu liczby atrakcyjnych celów przejęć w ciągu najbliższych dwóch lat. Polska pozostaje najatrakcyjniejszym rynkiem w Europie Środkowo-Wschodniej.