W dniach 8-9 marca 2017 w Kopenhadze odbędzie się Nordic Fundraising Summit – konferencja organizowana przez Duńskie Stowarzyszenie PE/VC, przy współpracy z europejskimi stowarzyszeniami, w tym PSIK.

Invest Europe opublikowała raport nt. aktywności funduszy private equity/venture capital w Europie Środkowo-Wschodniej w 2015 roku - "Central and Eastern European Private Equity Statistics 2015". Według opublikowanych danych inwestycje private equity i venture capital w Europie Środkowo-Wschodniej w ubiegłym roku osiągnęły najwyższy poziom od 2009 roku.

Większość funduszy private equity optymistycznie ocenia perspektywy rozwoju na polskim rynku, spodziewając się wzrostu liczby atrakcyjnych celów przejęć w ciągu najbliższych dwóch lat. Polska pozostaje najatrakcyjniejszym rynkiem w Europie Środkowo-Wschodniej.

Choć ostatni rok przyniósł rekordowy 22% wzrost wartości transakcji zawieranych w Europie (do 990 mld euro), to jednak w nadchodzących miesiącach należy liczyć się z większą niepewnością na europejskim rynku M&A.

Premiera raportu "Emerging Europe M&A Report 2015/2016 opublikowanego przez kancelarię CMS we współpracy z EMIS

Branża private equity dąży do zwiększenia przejrzystości w sektorze poprzez publikację aktualnego Podręcznika Standardów Branżowych, który został wypracowany przez członków Invest Europe - inwestorów instytucjonalnych, fundusze private equity i doradców branżowych.

Nowe środki pozyskane do funduszy, inwestycje i wyjścia przekroczyły 1 mld euro. Polska liderem w regionie, jeśli chodzi o liczbę sfinansowanych spółek i wartość wyjść z inwestycji.

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy niemal dwukrotnie wzrosła liczba przedstawicieli funduszy Private Equity z Europy Środkowej uważających, że sytuacja ekonomiczna się poprawia. W ciągu najbliższych miesięcy aż jedna trzecia reprezentantów PE będzie koncentrować się na pozyskiwaniu nowych funduszy, wynika z 25. edycji badania "Deloitte Central Europe Private Equity Confidence Survey".

18 czerwca 2015 w Kopenhadze odbędzie się Nordic Private Equity Summit – konferencja organizowana przez Duńskie Stowarzyszenie PE/VC, przy współpracy z europejskimi stowarzyszeniami, w tym PSIK.

W 2013 roku fundusze PE/VC działające w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) koncentrowały swoją działalność na wyjściach, kończąc inwestycje w 88 spółkach, w które wcześniej zainwestowały 741 mln euro.