Stanowisko PSIK do Projektu "Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw".

2011 był kolejnym rokiem wzrostów na rynku private equity/venture capital w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) – wynika z nowo opublikowanego raportu Europejskiego Stowarzyszenia Private Equity and Venture Capital ( EVCA) "Central and Eastern Europe Statistics 2011" .

Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych zostało partnerem Amerykańsko-Polskiego Hubu Innowacyjności (US-Poland Innovation Hub). Współpraca otwiera nowe możliwości dla polskich firm, które chcą zaistnieć na światowych rynkach.

Wyniki 19. edycji badania Deloitte z cyklu "Central Europe Private Equity Confidence Survey".

Ubiegły rok był rekordowym rokiem w Polsce zarówno pod względem wartości zrealizowanych inwestycji PE/VC oraz wartości wyjść ze spółek. Według danych EVCA, fundusze zainwestowały przeszło 680 mln EUR w 57 polskich spółek. Wartość wyjść, w porównaniu z rokiem ubiegłym, wzrosła przeszło dwukrotnie.

Wyniki 18. edycji badania Deloitte z cyklu "Central Europe Private Equity confidence survey".

Znaczny napływ środków na inwestycje private equity/venture capital w Europie Środkowo-Wschodniej oraz przeszło dwukrotny wzrost wartości wyjść z inwestycji - wynika z najnowszego raportu EVCA

Khai Tan, partner Bridgepoint, został wybrany prezesem Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych. Funkcje skarbnika objął Jacek Woźniak, partner Enterprise Investors.

Według szacunków EVCA w 2009 inwestycjeprivate equity/venture capital (PE/VC) w Polsce wyniosły 268 mln EUR, o 58% mniej w stosunku do 633 mln EUR w 2008. Spadkowy trend zanotowano w całej Europie – inwestycje zmniejszyły się tu o 60%. Wyjścia, podobnie jak inwestycje, zanotowały spadek w 2009. Fundusze wyszły z 9 polskich spółek, sprzedając akcje o wartości początkowej 31 mln EUR.

Na Forum Private Equity Europy Środkowej i Wschodniej, które odbyło się 5 listopada br. w Londynie, NESsT, pionier w zakresie stosowania "inwestycji filantropijnych" w celu wsparcia przedsiębiorstw społecznych na rynkach wschodzących, wręczyła swoją nagrodę za międzynarodową filantropię przedsiębiorczą "NESsT Golden Egg Award" (Nagrodę NESsT Złotego Jajka) Robertowi Manzowi z Enterprise Investors.