Relacja z 15-lecia Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych

Zarząd Fundacji Valores zatwierdził piątą inwestycję społeczną Valores. Projekt "Bezpieczna przyszłość" prowadzony przez Stowarzyszenie BORIS otrzymał wsparcie w wysokości 180 000 złotych. Celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego, materialnego i społecznego osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych opublikowało polską wersję Kodeksu Standardów Profesjonalnych w branży private equity / venture capital (PE/VC). Kodeks został opracowany przez Invest Europe (wcześniej EVCA). Celem Kodeksu jest promowanie najwyższych standardów etycznych i profesjonalnych w branży PE/VC.

Polska i Europa Środkowa–Wschodnia z największą wartością M&A w ostatnich trzech latach. Wzrost aktywności inwestorów z Azji oraz z rynków środkowo - europejskich.

W dniach 8-9 marca 2017 w Kopenhadze odbędzie się Nordic Fundraising Summit – konferencja organizowana przez Duńskie Stowarzyszenie PE/VC, przy współpracy z europejskimi stowarzyszeniami, w tym PSIK.

Invest Europe opublikowała raport nt. aktywności funduszy private equity/venture capital w Europie Środkowo-Wschodniej w 2015 roku - "Central and Eastern European Private Equity Statistics 2015". Według opublikowanych danych inwestycje private equity i venture capital w Europie Środkowo-Wschodniej w ubiegłym roku osiągnęły najwyższy poziom od 2009 roku.

Większość funduszy private equity optymistycznie ocenia perspektywy rozwoju na polskim rynku, spodziewając się wzrostu liczby atrakcyjnych celów przejęć w ciągu najbliższych dwóch lat. Polska pozostaje najatrakcyjniejszym rynkiem w Europie Środkowo-Wschodniej.

Choć ostatni rok przyniósł rekordowy 22% wzrost wartości transakcji zawieranych w Europie (do 990 mld euro), to jednak w nadchodzących miesiącach należy liczyć się z większą niepewnością na europejskim rynku M&A.

Premiera raportu "Emerging Europe M&A Report 2015/2016 opublikowanego przez kancelarię CMS we współpracy z EMIS

Branża private equity dąży do zwiększenia przejrzystości w sektorze poprzez publikację aktualnego Podręcznika Standardów Branżowych, który został wypracowany przez członków Invest Europe - inwestorów instytucjonalnych, fundusze private equity i doradców branżowych.