Komitet Pro Bono PSIK, doceniając pozytywne rezultaty pilotażowej edycji "PSIK - Ashoka Social Business Accelerator", kontynuuje współpracę z Ashoka na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej i uruchomia drugą edycję programu.

Raport został wydany przez grupę środkowoeuropejskich stowarzyszeń PE/VC. W raporcie omówiono 10 argumentów przemawiających na korzyść regionu CEE w kontekście jego atrakcyjności z punktu widzenia inwestorów w private equity.

Dzisiaj BGK i EFI utworzyły Polski Fundusz Funduszy Wzrostu, aby wspierać inwestycje kapitałowe i rozwój gospodarczy w Polsce. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) utworzyły fundusz-funduszy w celu wspierania inwestycji kapitałowych w firmy w fazie wzrostu na terenie Polski i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W pierwszej rundzie finansowania zobowiązania inwestorów obejmują 90 mln EUR.

Z sukcesem zakończyła się pierwsza edycja pilotażowego programu "PSIK - Ashoka Social Business Accelerator" zainicjowanego przez Komitet Pro Bono PSIK we współpracy z Ashoką. W ramach inicjatywy najbardziej doświadczeni menedżerowie zarządzający funduszami private equity / venture capital, wspierają organizacje społeczne w Polsce.

Stanowisko PSIK do Projektu "Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw".

2011 był kolejnym rokiem wzrostów na rynku private equity/venture capital w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) – wynika z nowo opublikowanego raportu Europejskiego Stowarzyszenia Private Equity and Venture Capital ( EVCA) "Central and Eastern Europe Statistics 2011" .

Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych zostało partnerem Amerykańsko-Polskiego Hubu Innowacyjności (US-Poland Innovation Hub). Współpraca otwiera nowe możliwości dla polskich firm, które chcą zaistnieć na światowych rynkach.

Wyniki 19. edycji badania Deloitte z cyklu "Central Europe Private Equity Confidence Survey".

Ubiegły rok był rekordowym rokiem w Polsce zarówno pod względem wartości zrealizowanych inwestycji PE/VC oraz wartości wyjść ze spółek. Według danych EVCA, fundusze zainwestowały przeszło 680 mln EUR w 57 polskich spółek. Wartość wyjść, w porównaniu z rokiem ubiegłym, wzrosła przeszło dwukrotnie.

Wyniki 18. edycji badania Deloitte z cyklu "Central Europe Private Equity confidence survey".