W dniu 26 marca 2009 roku odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych pt "Private equity na kryzys".

W dniu 10 lutego 2009 w hotelu Marriott miała miejsce konferencja PSIK i Paul Capital poświęcona tematyce inwestycji w private equity/venture capital oraz wtórnemu rynkowi private equity/venture capital.

Grupa ponad 20 profesjonalistów i firm private equity oraz ich doradców działających w Europie Środkowej i Wschodniej przeznaczyła blisko 300 tys. euro na kampanię Private Equity Shares 2008, na rzecz działań międzynarodowej organizacji dobroczynnej NESsT (Grupy Wspierającej Przedsiębiorczość i Samowystarczalność Sektora Non-Profit), mających wspierać przedsiębiorstwa społeczne w regionie.

Rok 2007 był drugim z kolei rokiem imponującego wzrostu branży private equity w Europie Środkowo-Wschodniej, wynika z danych opublikowanych dziś przez EVCA w raporcie przygotowanym przez działającą w ramach EVCA grupę roboczą ds. Europy Środkowo-Wschodniej (CEE Task Force) . Od dwóch lat dynamicznie rośnie kapitał pozyskany przez fundusze private equity, zwiększają się inwestycje, a zainteresowanie inwestorów poszerza się o kolejne branże i nowe kraje.

W dniu 1 czerwca 2006 miała miejsce konferencja prasowa zorganizowana przez PSIK i EBOR dot. rekordowych zwrotów na rynku private equity. Podczas konferencji zaprezentowano po raz pierwszy w sposób kompleksowy zwroty z inwestycji w fundusze private equity w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz dane z polskiego rynku private equity/venture capital za rok 2005.

Znaczny napływ nowych kapitałów do funduszy inwestujących w Polsce. Postępująca regionalizacja funduszy działających na rynku polskim. Rekordowy rok w Europie.

14 kwietnia 2005 roku w Hotelu Marriott w Warszawie odbyło się doroczne spotkanie członków Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych.

Europejskie Stowarzyszenie Private Equity i Venture Capital (EVCA) opublikowało "Central and Eastern Europe Success Stories", które prezentuje 25 najlepszych inwestycji private equity/venture capital (PE/VC) w Europie Środkowo-Wschodniej.

5 kwietnia 2004 roku w Hotelu Marriott w Warszawie odbyło się doroczne spotkanie członków Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych.

19 marca 2003 w hotelu Marriot w Warszawie odbyło się doroczne spotkanie Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych. W programie spotkania, w którym wzięło udział blisko 70 uczestników, było walne zebranie członków stowarzyszenia i konferencja na temat stanu sektora venture capital. Spotkanie otworzył i prowadził prezes PSIK Robert Manz.