Znaczny napływ środków na inwestycje private equity/venture capital w Europie Środkowo-Wschodniej oraz przeszło dwukrotny wzrost wartości wyjść z inwestycji - wynika z najnowszego raportu EVCA

Khai Tan, partner Bridgepoint, został wybrany prezesem Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych. Funkcje skarbnika objął Jacek Woźniak, partner Enterprise Investors.

Według szacunków EVCA w 2009 inwestycjeprivate equity/venture capital (PE/VC) w Polsce wyniosły 268 mln EUR, o 58% mniej w stosunku do 633 mln EUR w 2008. Spadkowy trend zanotowano w całej Europie – inwestycje zmniejszyły się tu o 60%. Wyjścia, podobnie jak inwestycje, zanotowały spadek w 2009. Fundusze wyszły z 9 polskich spółek, sprzedając akcje o wartości początkowej 31 mln EUR.

Na Forum Private Equity Europy Środkowej i Wschodniej, które odbyło się 5 listopada br. w Londynie, NESsT, pionier w zakresie stosowania "inwestycji filantropijnych" w celu wsparcia przedsiębiorstw społecznych na rynkach wschodzących, wręczyła swoją nagrodę za międzynarodową filantropię przedsiębiorczą "NESsT Golden Egg Award" (Nagrodę NESsT Złotego Jajka) Robertowi Manzowi z Enterprise Investors.

Komisja Europejska ogłosiła dziś projekt dyrektywy dotyczącej firm zarządzających inwestycjami alternatywnymi (AIFM).

W dniu 26 marca 2009 roku odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych pt "Private equity na kryzys".

W dniu 10 lutego 2009 w hotelu Marriott miała miejsce konferencja PSIK i Paul Capital poświęcona tematyce inwestycji w private equity/venture capital oraz wtórnemu rynkowi private equity/venture capital.

Grupa ponad 20 profesjonalistów i firm private equity oraz ich doradców działających w Europie Środkowej i Wschodniej przeznaczyła blisko 300 tys. euro na kampanię Private Equity Shares 2008, na rzecz działań międzynarodowej organizacji dobroczynnej NESsT (Grupy Wspierającej Przedsiębiorczość i Samowystarczalność Sektora Non-Profit), mających wspierać przedsiębiorstwa społeczne w regionie.

Rok 2007 był drugim z kolei rokiem imponującego wzrostu branży private equity w Europie Środkowo-Wschodniej, wynika z danych opublikowanych dziś przez EVCA w raporcie przygotowanym przez działającą w ramach EVCA grupę roboczą ds. Europy Środkowo-Wschodniej (CEE Task Force) . Od dwóch lat dynamicznie rośnie kapitał pozyskany przez fundusze private equity, zwiększają się inwestycje, a zainteresowanie inwestorów poszerza się o kolejne branże i nowe kraje.

W dniu 1 czerwca 2006 miała miejsce konferencja prasowa zorganizowana przez PSIK i EBOR dot. rekordowych zwrotów na rynku private equity. Podczas konferencji zaprezentowano po raz pierwszy w sposób kompleksowy zwroty z inwestycji w fundusze private equity w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz dane z polskiego rynku private equity/venture capital za rok 2005.