Znaczny napływ nowych kapitałów do funduszy inwestujących w Polsce. Postępująca regionalizacja funduszy działających na rynku polskim. Rekordowy rok w Europie.

14 kwietnia 2005 roku w Hotelu Marriott w Warszawie odbyło się doroczne spotkanie członków Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych.

Europejskie Stowarzyszenie Private Equity i Venture Capital (EVCA) opublikowało "Central and Eastern Europe Success Stories", które prezentuje 25 najlepszych inwestycji private equity/venture capital (PE/VC) w Europie Środkowo-Wschodniej.

5 kwietnia 2004 roku w Hotelu Marriott w Warszawie odbyło się doroczne spotkanie członków Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych.

19 marca 2003 w hotelu Marriot w Warszawie odbyło się doroczne spotkanie Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych. W programie spotkania, w którym wzięło udział blisko 70 uczestników, było walne zebranie członków stowarzyszenia i konferencja na temat stanu sektora venture capital. Spotkanie otworzył i prowadził prezes PSIK Robert Manz.