valores logoFundacja „Valores” została powołana 14 sierpnia 2014, jako pierwszy w Polsce fundusz filantropii przedsiębiorczej (venture philantropy). Założycielami fundacji „Valores” są profesjonaliści z branży private equity w Polsce związani z Polskim Stowarzyszeniem Inwestorów Kapitałowych. Wielu z nich od 2010 roku jest zaangażowanych w program Social Business Accelerator, w którym pro bono wspierają rozwój organizacji społecznych.

Misją Fundacji „Valores” jest zwiększanie skali oddziaływania wybranych organizacji społecznych poprzez udzielanie indywidualnie dopasowanego wsparcia finansowego oraz merytorycznego, sprzyjającego rozwojowi organizacji.

 

Szczegółowe informacje na temat Fundacji „Valores” dostępne są na stronie http://valores.pl

Fundacja „Valores” udziela wsparcia niewielkiej liczbie wyselekcjonowanych organizacji społecznych, które mają największy potencjał zwiększenia skali swoich działań i osiągnięcia znaczącej zmiany społecznej. Organizacje te działają w obszarach szerokich problemów społecznych takich jak m.in. funkcjonowanie w społeczeństwie osób niepełnosprawnych, wsparcie dzieci i młodzieży w edukacji, usamodzielnianie młodzieży z instytucji opieki zastępczej, czy prace resocjalizacyjne na rzecz osób osadzonych.

Pomoc „Valores”  polega na jednoczesnym udzieleniu:

  • wsparcia finansowego (co do zasady 3-letnie,  w formie darowizny),
  • wsparcia w zarządzaniu organizacją i jej dalszym rozwoju (kierowanie organizacją, zarządzanie zespołem, budowanie wizerunku, wyznaczanie celów strategicznych i ich realizacja, zwiększanie efektywności działań organizacji itp.). Wsparcie doradcze jest indywidualne dopasowane do potrzeb organizacji i może dotyczyć innych obszarów niż wyżej wymienione.
  • wsparcia w zarządzaniu organizacją i jej dalszym rozwoju (kierowanie organizacją, zarządzanie zespołem, budowanie wizerunku, wyznaczanie celów strategicznych i ich realizacja, zwiększanie efektywności działań organizacji itp.). Wsparcie doradcze jest indywidualne dopasowane do potrzeb organizacji i może dotyczyć innych obszarów niż wyżej wymienione.

 

Aktualności:

Newsletter Fundacji Valores - kwiecień 2017 pdfPOBIERZ 

Prezentacja z wieczoru Valores - listopad 2017 pdfPOBIERZ

Prezentacja z wieczoru Valores - maj 2018 pdfPOBIERZ

Prezentacja z wieczoru Valores - listopad 2018 pdfPOBIERZ

Prezentacja z wieczoru Valores - maj 2019 pdfPOBIERZ

Prezentacja z wieczoru Valores - listopad 2019 pdfPOBIERZ

Prezentacja z wieczoru Valores - czerwiec 2020 pdfPOBIERZ