Komitet PSIK ds. Filantropii Przedsiębiorczej powstał w 2011 roku by promować działalność pro bono wśród zarządzających funduszami private equity/venture capital.

Komitet propaguje projekty edukacyjne i działalność pro bono, umożliwiając jednocześnie aktywne zaangażowanie się członków PSIK w tego rodzaju inicjatywy w Polsce.

Komitetowi PSIK ds. Filantropii Przedsiębiorczej przewodniczy Robert Manz (robert@manzmail.com)

 

Prezentacja programu Venture Philanthropy PSIK

Relacja ze spotkania z Piotrem Pawłowskim, prezesem Fundacji Integracja