Program SBA został zainicjowany w 2011 roku przez Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych, przy współpracy z Ashoką, w odpowiedzi na rosnące potrzeby organizacji społecznych w zakresie rozwoju kompetencji biznesowych oraz zarządzania efektywnością działania.

We wrześniu 2020 została uruchomiona dziewiąta edycja programu. Począwszy od czwartej edycji SBA, program jest prowadzony wspólnie poprzez PSIK i Fundację Valores – pierwszy polski fundusz filantropii przedsiębiorczej.

Ideą programu SBA jest transfer wiedzy i kompetencji biznesowych pomiędzy członkami PSIK - menedżerami zarządzającymi funduszami private equity / venture capital, a  liderami wiodących organizacji społecznych w Polsce. Organizacje społeczne, dzięki temu wsparciu, mogą zwiększać swoją skuteczność i zakres oddziaływania społecznego.

Program SBA jest realizowany w formule regularnych spotkań jeden-do-jednego pomiędzy członkami PSIK i liderami organizacji społecznych, które działają na rzecz rozwiązywania istotnych problemów społecznych w obszarach takich jak: dzieci, edukacja, wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, ochrona środowiska, problem uchodźstwa, readaptacja społeczna osób osadzonych i wiele innych.

Od początku programu ponad 50 menedżerów zarządzających funduszami private equity / venture capital  zapewniało mentoring pro-bono ponad 60 organizacjom społecznym w Polsce.