dotpay MCI logo

Jeden z wiodących dostawców płatności elektronicznych w Polsce, utworzony w wyniku połączenia dwóch komplementarnych graczy – Dotpay i eCard.

Inwestor: MCI

Branża: Płatności elektroniczne

Rok inwestycji: 2015/2016

Rok wyjścia: 2019

pdfPOBIERZ

Spółka

Dotcard jest jednym z wiodących operatorów płatności elektronicznych w Polsce. Spółka powstała w wyniku połączenia dwóch komplementarnych graczy – Dotpay, specjalizującego się w płatnościach typu pay-by-link (bezpośrednie przekierowanie do właściwego serwisu bankowości online) oraz eCard, specjalizującego się w płatnościach kartowych.

W 2015 roku MCI przejęło 51% akcji eCard w transakcji public-to-private (zdjęcie podmiotu z giełdy), równocześnie obejmując 100% akcji Dotpay S.A. w kolejnym postępowaniu procesowym. Po dokonaniu obu transakcji przeprowadzono prawne i operacyjne połączenie dwóch, wcześniej konkurujących ze sobą, spółek. Pełna integracja grupy Dotcard w trakcie 3-letniej współpracy z MCI pozwoliła osiągnąć efekt synergii, co przełożyło się na wzrost wartości przeprocesowanych płatności (TPV) o 130%.

Spółka Dotcard została sprzedana w konkurencyjnym procesie do Nets A/S, skandynawskiego lidera rynku płatności elektronicznych i spółki portfelowej globalnych funduszy private equity (Hellman&Friedman, Advent International, Bain Capital). Wartość transakcji wyniosła 315 milionów złotych, przekładając się na atrakcyjną wycenę spółki (mnożnik EV/EBITDA’19F na poziomie 16x).

Transakcja została podpisana w czerwcu 2018 oraz zamknięta w styczniu 2019 po otrzymaniu zgód regulacyjnych UOKiK oraz KNF. Sprzedaż Dotcard przyniosła MCI 40% IRR i trzykrotnie zwróciła zainwestowane pieniądze

 


 

Wzrost

Wykres dotcard PL

Główne cele finansowania

 • Dwucyfrowy wzrost rynku e-commerce w Polsce, który jest ściśle powiązany z rynkiem płatności elektronicznych;
 • Trend przechodzenia z „offline to online” w takich sektorach jak: usługi finansowe, usługi rządowe, płatności rachunków, zamawianie jedzenia, gry komputerowe czy hazardowe;
 • Rozwój usług typu fintech udoskonalających ofertę biznesową spółki na rynku e-płatnosci, które dodatkowo przynoszą dużo szans dalszego rozwoju biznesu;
 • Potencjał konsolidacji rynku, który ostatecznie przyniósł znaczące efekty synergii po integracji działalności spółek;
 • Aktywny rynek M&A na rynku płatności elektronicznych zwiększający szanse na atrakcyjne wyjście z inwestycji w horyzoncie inwestycyjnym MCI;
 • Doświadczony zarząd, który pozostał w spółce w całym cyklu życia inwestycji MCI.

Osiągnięcia spółki

 • Wzrost wartości przeprocesowanych płatności (TPV) o +130%;
 • Wzrost znormalizowanej EBITDA o +127%;
 • Rozszerzenie oferty spółki o nowe rozwiązania płatnicze, także w modelu omni-channel   (wielokanałowość: online i offline), które umożliwiają obsługę  wielokanałowych transakcji;
 • Zbudowanie szerokiej i zdywersyfikowanej bazy klientów składającej się z zarówno dużych i rozpoznawalnych marek, jak i przedsiębiorstw z sektora MSP.

130%
wzrost wartości przeprocesowanych płatności
2015-2018

127%
wzrost EBITDA 
2015-2018

``

Wartość dodana funduszu PE/VC

 • Wzmocnienie zarządu oraz rady nadzorczej spółki o doświadczonych managerów z renomowanych instytucji finansowych (ex-Mastercard, ex-Visa, ex-PayU)
 • Synergie ze spółkami z portfolio MCI (wymiana wiedzy w rozwoju biznesu, relacje biznesowe wspomagające pozyskiwanie nowych klientów)
 • Prowadzenie projektu PMI (Post Merger Integration, integracja po połączeniu), który uwolnił synergie pomiędzy dwoma połączonymi spółkami (wcześniej konkurentami)
 • Optymalizacja kosztowa głównie poprzez renegocjacje stawek bankowych będących główną pozycją kosztową spółki
 • Napędzanie rozwoju nowych produktów (np. oferta omni-channel: online i offline) 
 • Aktywności PR-owe promujące Dotcard na arenie międzynarodowej (konferencje NOAH, Money 20/20)