logo good food

Przekształcenie lokalnej firmy w jednego z czołowych graczy na rynku europejskim.

Inwestor: Resource Partners

Branża: Przetwórstwo żywności

Rok inwestycji: 2011

Rok wyjścia: 2015

pdfPobierz

Spółka

W momencie akwizycji dokonanej przez fundusz Resource Partners, Good Food był jednym z wiodących graczy na polskim rynku wafli ryżowych. Od tego czasu firma stała się wyraźnym liderem produkcji wafli ryżowych w Polsce oraz jednym z czołowych graczy na rynku europejskim. Firma Good Food posiada dwa zakłady produkcyjne i może wyprodukować ponad 100 milionów paczek wafli ryżowych rocznie w szerokiej ofercie asortymentowej. Po zmianie strategii w kierunku produkcji private label produkty sprzedawane pod markami własnymi klientów generują ponad 2/3 obrotu firmy.

Wzrost

wykres good food

Sprzedaż (PLNm) EBITDA

Główne cele finansowania

 • Wsparcie dotychczasowego zarządu w wykupie firmy od poprzednich właścicieli;
 • Przeorientowanie strategii w celu lepszego wykorzystania perspektyw wzrostu
  w segmencie produkcji marek własnych klientów (private label);
 • Optymalizacja działalności operacyjnej i zwiększenie efektywności produkcji;
 • Finansowanie dalszego rozwoju mocy produkcyjnych;
 • Rozwój sprzedaży na rynkach eksportowych w celu ograniczenia uzależnienia od największego klienta;
 • Poprawa efektywności system dystrybucji w Polsce.

Osiągnięcia spółki

 • Ponad dwukrotny wzrost mocy produkcyjnych z 45 milionów paczek rocznie w 2011 r. do ponad 100 milionów paczek w 2015 r.
 • Istotne obniżenie ubytków w procesie technologicznym oraz obniżenie kosztu wytworzenia dzięki wielu usprawnieniom operacyjnym.
 • Szybki rozwój eksportu (w latach 2011-2015 sprzedaż eksportowa rosła w tempie przekraczającym 25% rocznie).

>25%
roczny wzrost eksportu

>2x
wzrost mocy produkcyjnych

Wartość dodana funduszu PE/VC

 • Wsparcie wzrostu firmy z poziomu 56 milionów złotych sprzedaży i 11,7 milionów złotych EBITDA w 2011 r. do poziomu 86 milionów złotych sprzedaży i 18,2 milionów złotych EBITDA w 2015 r.
 • Zmiana strategii firmy w kierunku specjalizacji w wąskiej grupie produktowej (monoproduktowość) oraz produkcji pod markami własnymi klientów (private label)
 • Nacisk na rozwój sprzedaży eksportowej, który umożliwił Spółce wejście do trójki największych europejskich producentów wafli ryżowych.
 • Rozszerzenie oferty asortymentowej w ramach segmentu wafli ryżowych poprzez wprowadzenie nowych wariantów smakowych i mieszanek zbóż oraz opakowań typu convenience.
 • Wprowadzenie systemu motywacyjnego dla kluczowych menedżerów w firmie.