invia

Grupa Invia (działająca w Polsce pod marką TravelPlanet.pl) jest liderem na rynku e-podróży w Europie Środkowo-Wschodniej (Polska, Republika Czeska, Słowacja i Węgry). Oferuje pakiety wyjazdowe, przeloty i zakwaterowanie w hotelach, współpracując z ponad 350 touroperatorami.

Inwestor: Spółka MCI.TechVentures zarządzana przez fundusz MCI

Branża: Turystyka online

Rok inwestycji: 2008

Rok wyjścia: 2016

pdfPOBIERZ

Spółka

Grupa Invia jest liderem na rynku e-podróży w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa w Republice Czeskiej, w Polsce, na Węgrzech i w Słowacji. Spółka współpracuje z 350 touroperatorami.

Grupa Invia powstała w Republice Czeskiej w roku 2002. Została założona przez zespół, w skład którego wchodził Michal Drozd. Był on dyrektorem Grupy do czasu wyjścia MCI oraz w późniejszym okresie. Najważniejszą wartością dodaną, którą zapewnił fundusz, było wsparcie w zakresie otwierania nowych rynków w Europie Środkowo-Wschodniej oraz realizacji przejęć, które wygenerowały istotne synergie dla grupy.

W czerwcu 2009 roku spółka przejęła nettravel.cz i lastminute. sk, co dało jej 60-procentowy udział na rynku e-podróży w Czechach i na Słowacji. W roku 2011 Grupa Invia przejęła Travelplanet, lidera na polskim rynku e-podróży.

Fundusz MCI sprzedał Grupę Invia spółce inwestycyjnej Rockway Capital w roku 2016.

Szczegóły wyjścia:

 • 76 mln EUR - wycena spółki Invia wg stanu na dzień wyjścia
 • 11-krotny zwrot na pierwszej inwestycji funduszu MCI, 3,5-krotny zwrot na pełnej inwestycji
 • IRR – 46%
 • Wskaźnik EV/EBITDA: 11,7x na wyjściu wobec europejskiego standardu porównawczego dot. OTA (biura organizujące wyjazdy przez internet) - 10,3x (listopad 2015)

Wzrost

Wykres PL

Główne cele finansowania

 • Inwestycja w sektorze o dużym potencjale wzrostu
 • Możliwości rozwoju organicznego i konsolidacji rynku
 • Silna obecność międzynarodowa i wiodąca pozycja w regionie
 • Zgodność ze strategią cyfrową MCI

Osiągnięcia spółki

 • Lider w Europie Środkowo-Wschodniej (nr 1 w Czechach, nr 1 w Polsce, nr 1 w Słowacji, nr 2 na Węgrzech)
 • Dynamiczny wzrost przychodów - 25% (CAGR 2012-2015)
 • 38-procentowy wzrost EBITDA (CAGR 2012–2015)
 • 350 000 sprzedanych pakietów wyjazdowych; 60 000 zaproponowanych hoteli; 350 touroperatorów w sieci (w roku 2016)
 • Wartość księgowa brutto przekraczająca 250 mln EUR w roku 2015

25%
wzrost przychodów
CAGR 2012-2015

38%
wzrost EBITDA 
CAGR 2012-2015

``

Wartość dodana funduszu PE/VC

 • Dodatkowe inwestycje (TravelOne, Travelata) - wsparcie M&A, również w zakresie integracji po fuzji
 • Udoskonalenia operacyjne - przekazywanie fachowej wiedzy na temat gospodarki cyfrowej