delicpol logo

W ciągu pięciu lat pod zwierzchnictwem Abris, Mykogen dynamicznie się rozwinął, przekształcając się z średniej wielkości firmy w wiodącego producenta substratów w Europie Środkowo-Wschodniej, zarówno pod względem wielkości jak i jakości.

Inwestor: Abris Capital Partners

Branża: Manufacturing/Agriculture

Rok inwestycji: 2012

Rok wyjścia: 2017

pdfPOBIERZ

Spółka

Mykogen jest jednym z największych producentów substratu do uprawy pieczarek w Europie Środkowo-Wschodniej. Produkowane podłoże jest uznawane za doskonały produkt, który zapewnia klientom niezmiennie wysokie, stabilne plony. Spółka posiada cztery nowoczesne zakłady produkcyjne w Polsce i na Ukrainie o łącznej mocy produkcyjnej około 350 000 ton rocznie.

Wzrost

Mykogen wykres v2

Główne cele finansowania

 • Dwa największe europejskie rynki w branży:
  • Polska - największy producent pieczarek w Europie,
  • Ukraina - najbardziej dynamicznie rozwijający się rynek pieczarek
 • Trendy w branży w Europie: dalszy korzystny rozwój obu rynków regionalnych, w których produkcja pieczarek przenosi się z Europy Zachodniej do Europy Wschodniej ze względu na konkurencyjne koszty pracy, nowoczesną bazę produkcyjną i elastyczność usług
 • Atrakcyjny segment: jak dotąd produkcja substratów jest zdecydowanie najbardziej atrakcyjnym segmentem w łańcuchu wartości produkcji pieczarek, charakteryzuje się najwyższymi barierami wejścia (zarówno nakładów inwestycyjnych, jak i technologii) i wysokimi marżami oraz silną koncentracją rynku
 • Potencjał wzrostu: ugruntowana pozycja rynkowa Mykogenu i wysokie marże stanowiły doskonałą platformę dla dalszego wzrostu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej
 • Uznany przedsiębiorca: przywództwo wysokiej jakości z wieloletnim doświadczeniem i dogłębną znajomością branży oraz skala działalności zapewniają solidną podstawę do dalszej ekspansji
 • Konsolidacja przemysłu: rynek stosunkowo skoncentrowany (ok. 12 graczy) w porównaniu z rynkiem klientów (1000+), ale zapewniający potencjał do dalszej konsolidacji

Osiągnięcia spółki

 • Strategia rozwoju Mykogenu opierała się na trzech filarach:
  • rozbudowa istniejących mocy produkcyjnych,
  • konsolidacja rynku,
  • utrzymanie przywództwa jakościowego.
 • Ukończono program inwestycyjny - nowe zakłady i linie produkcyjne - pozwalający zapewnić strategiczną pozycję na rynku
 • Utworzono wielostopniową strukturę zarządzania, wprowadzając wysokie standardy zarządzania jakością
 • Przeprowadzono przejęcie spółki Fungis: zwiększono skalę i zasięg geograficzny; z powodzeniem wprowadzono pozycjonowanie dwóch marek na rynku i nowoczesną praktykę marketingową
 • Wzrost wolumenów 3x w Polsce i 50% na Ukrainie
 • Zwiększony udział w rynku - z 10% do 22% w Polsce, z 40% do 60% na Ukrainie
 • Przekształcono lokalnego gracza w trzeciego największego producenta substratów w Europie

10%
EBITDA CAGR
2012-2017

10%
Net Profit CAGR
2012-2017 

``

18%
Volume CAGR
2012-2017 

Wartość dodana funduszu PE/VC

 • Rozszerzenie działalności:
  • Rozbudowa zakładu w Karszewie (Polska) z 60 tys. ton rocznej zdolności produkcyjnej podłoża fazy 3 w momencie przejęcia, do 115 tys. ton w ciągu 20 miesięcy
  • Instalacja linii do pakowania kompostu w Karszewie (Polska)
  • Uruchomienie własnej produkcji grzybni w Villya (Ukraina), pokrywającej całe zapotrzebowanie zakładu i znacznie obniżającej koszty tego surowca
  • Budowa drugiego zakładu produkcyjnego w Uman (Ukraina) o rocznej wydajności 45 tys. ton podłoża fazy 2 i 3
 • Fuzje i Przejęcia:
  • Udany proces przejęcia Fungis, bezpośredniego konkurenta w Polsce o rocznej wydajności produkcyjnej 100 tys. ton podłoża fazy 3
  • Udział w rynku powiększył się dwukrotnie w porównaniu do momentu wejścia
 • Profesjonalizacja:
  • Powołano dwóch nowych członków zarządu (CEO i CFO), jak również niezależnego członka rady nadzorczej
  • Zbudowano bardzo solidny zespół kontroli finansowej od podstaw; wprowadzono szczegółowe raportowanie finansowe
  • Wzmocniono ład korporacyjny
  • Wdrożono oprogramowanie ERP
  • Wprowadzono zmianę logotypu i nową strategię PR