1. novago 2

Sprzedaż spółki Novago przez Abris Capital Partners spółce China Everbright International (chińskiej spółce z siedzibą w Hongkongu, zajmującej się recyklingiem odpadów) była przełomową i największą jak dotąd chińską inwestycją w Polsce oraz największą w sektorze ochrony środowiska w Europie Środkowo-Wschodniej.

Inwestor: Abris Capital Partners

Branża: Zagospodarowanie odpadów

Rok inwestycji: 2013

Rok wyjścia: 2016

pdfPobierz

Spółka

Działalność – informacje podstawowe

 • Największa spółka zajmująca się zarządzaniem odpadami komunalnymi w Polsce
 • Jej działalność obejmuje przetwarzanie odpadów komunalnych, wytwarzanie paliwa alternatywnego, składowanie odpadów oraz wytwarzanie energii z biogazu.
 • Operator 6 zakładów zagospodarowania odpadów w 4 województwach w Polsce

Model biznesowy opiera się na:

 • Redukcji masy odbieranych odpadów
 • Innowacyjnych rozwiązaniach z zakresu mechanicznego przetwarzania odpadów oraz autorskiej metody biologicznego zagospodarowania odpadów, powiązanych z wykorzystaniem biogazu do produkcji energii cieplnej i elektrycznej we własnych elektrociepłowni kogeneracyjnych.
 • Produkcji wysokoenergetycznego paliwa alternatywnego RDF
 • Własnych składowiskach odpadów, wystarczających na prawie 100 lat działalności
 • Zdywersyfikowanej strukturze przychodów, bardzo korzystnej strukturze koszów i najlepszych w branży marżach operacyjnych

Wzrost

wykres novago

PRZYCHODY (M eur, LEWA OŚ) ebitda (M EUR, PRAWA OŚ)

Główne cele finansowania

Uzasadnienie inwestycji

 • Zmiana regulacji prawnych: wdrożenie dyrektyw UE do polskiego systemu prawa całkowicie zmieniło polski system zagospodarowania i przetwarzania odpadów
 • Gospodarka odpadami o zamkniętym obiegu: wymagany był nowy model biznesowy działalności przetwarzania odpadów, ograniczający ilości odpadów wywożonych na składowiska i zwiększający skalę odzysku surowców
 • Korzystne trendy makroekonomiczne: spodziewany wzrost produkcji odpadów komunalnych w Polsce, wynikający głównie ze wzrostu PKB i konsumpcji do poziomów w UE
 • Przewaga konkurencyjna Novago: silna pozycja spółki w zmieniającym się otoczeniu regulacyjnym, z szeregiem przewag konkurencyjnych
 • Konsolidacja branży: budowanie obecności w całym kraju oraz konsolidacja bardzo rozproszonego sektora.
 • Łatwość wyjścia z inwestycji: inwestorzy strategiczni zainteresowani inwestycją w polski rynek, biorąc pod uwagę jego wielkość, potencjał oraz nowe przepisy dotyczące odpadów
 • Doświadczony przedsiębiorca: założyciel z aktywnym podejściem do zarządzania i dobrą znajomością branży

Osiągnięcia spółki

 • Zakończony program inwestycyjny zwiększający przewagi konkurencyjne firmy na zmieniającym się rynku zagospodarowania odpadów
 • Opracowanie własnej efektywnej kosztowo technologii przetwarzania odpadów i produkcji wysokiej jakości paliwa pozyskiwanego z odpadów (RDF)
 • Składowiska o pojemności wystarczającej na 100 lat, zbudowane zgodnie z nowymi normami UE
 • Osiągnięcie dwucyfrowego wzrostu – EBITDA o 50%, wolumeny o 47% (średnia z lat 2012-2016)
 • Czterokrotny wzrost przetwarzanych ilości z 200 tys. ton do ponad 1 ton
 • Dywersyfikacja przychodów – spółce udało się zdywersyfikować przychody z jednego źródła do: opłaty bramowej, sprzedaży paliw alternatywnych, przychodów z sprzedaży prądu i energii oraz usług
 • Zwiększenie zatrudnienia do ponad 400 ze 150 w momencie inwestycji
 • Znaczne zwiększenie udziałów w rynku – z poziomu <2% do 8% w Polsce

47%
WOLUMEN
CAGR 2012-2016


41%
NET PROFIT
CAGR 2012-2016


50%
EBITDA
CAGR 2012-2016

Wartość dodana funduszu PE/VC

Budowa wartości

 • Stworzyliśmy niekwestionowanego lidera rynku: najbardziej innowacyjnego uczestnika sektora zagospodarowania odpadów i odzysku energii, bardzo atrakcyjnego dla międzynarodowych inwestorów strategicznych
 • Przedefiniowaliśmy strategię grupy: budując w pełni zintegrowaną grupę zmieniającą odpady w energię
 • Stworzyliśmy nowe możliwości rozwoju: poprzez dodatkowe finansowanie Abris
 • Rozszerzyliśmy zasięg geograficzny: z 2 lokalizacji do 6, w 4 województwach Polski
 • Wprowadziliśmy nowe standardy korporacyjne: dyrektor operacyjny (COO) i dyrektor finansowy (CFO), dział prawny i regulacji, dział kontrolingu, IT
 • Podpisaliśmy długoterminowe umowy sprzedaży: na paliwo alternatywne (RDF) z grupami cementowymi w Polsce (jedyne takie kontrakty w kraju)
 • Wykonaliśmy transakcje M&A: konsolidacja rynku i rozszerzenie obszaru działalności
 • Rebranding spółki: nowa nazwa, logo i strona internetowa
 • Przygotowaliśmy budowę nowego centrum badawczego rozwojowego wspierającego rozwój nowych technologii wytwarzania energii z odpadów

ESGśrodowisko, obszar społeczny i ład korporacyjny

 • Technologia Novago została opracowana w ścisłej współpracy pomiędzy spółką, Uniwersytetem w Olsztynie i Politechniką Warszawską; ta współpraca zrodziła projekt badawczy, który pozwolił Novago zaplanować i zbudować Park Technologiczny w Różankach. Projektem otrzymał promesą wsparcia finansowego UE. Park Technologiczny będzie dalej wspierał badania nad innowacyjnymi technologiami wytwarzanie energii z odpadów, a także szkolił i świadczył usługi laboratoryjne.
 • Novago przekazało wsparcie finansowe lokalnym szkołom i uniwersytetom – obejmowało to m.in. granty oraz współpracę w projektach badawczych, a także stypendia dla wyróżniających się studentów
 • Wsparcie społeczności lokalnych – budowa dróg i chodników w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców i dzieci w drodze do szkół
 • Wsparcie lokalnych straży pożarnych – spółka przekazała wsparcie finansowe na zakup nowego sprzętu i na wspólne szkolenia
 • Wsparcie lokalnych wspólnot kościelnych i inne przedsięwzięcia charytatywne
 • Wsparcie samorządów lokalnych, w tym z okazji 700-lecia miasta Żnin oraz rekonstrukcji bitwy pod Mławą, pierwszej polskiej bitwy II wojny światowej
 • Wsparcie organizacyjne i finansowanie corocznej konferencji na temat najnowszych trendów w sektorze odpadów, w tym o nowych technologiach, regulacjach i wyzwaniach. W konferencji biorą udział reprezentanci samorządów, uniwersytetów, eksperci branżowi i uczestnicy rynku