logo ot logistics

Przekształcenie lokalnej firmy w jednego z czołowych graczy na rynku europejskim.

Inwestor: Krokus PE

Branża: Transport

Rok inwestycji: 2007

Rok wyjścia: 2015

pdfPobierz

Spółka

Grupa OT Logistics jest wiodącym graczem w segmencie usług transportowo-logistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa jest operatorem jednej z największych flot śródlądowych w Europie na wschód od Renu oraz dwóch portów bałtyckich – portu towarowego w Świnoujściu (PHS) i portu drobnicowego w Gdyni (BTDG). W jej skład wchodzą trzy międzynarodowe firmy spedycyjne. OT Logistics przekształciła się z polskiego operatora śródlądowego w międzynarodową grupę oferującą kompleksowe usługi logistyczne.

Od 2013 r. spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Krokus nadzorował sześć akwizycji i transformację spółki z prywatnego przedsiębiorstwa w zintegrowaną korporację. W tym czasie jej przychody wzrosły sześciokrotnie, a zasięg terytorialny rozszerzony do ośmiu krajów, w których obecnie działa grupa. Krokus zbył akcje spółki w latach 2014-2015.

Wzrost

wykres otl

Sprzedaż (PLN '000)

Główne cele finansowania

 • Akwizycja największego konkurenta w Niemczech - DBR i utworzenie dzięki temu regionalnego lidera w segmencie transportu śródlądowego na wschód od Renu.
 • Rozwój nowych usług: spedycji i logistyki portowej.
 • Wsparcie w przekształceniu spółki z prywatnego przedsiębiorstwa w nowoczesną korporację.

Osiągnięcia spółki

 • Grupa stała się największym operatorem floty transportu śródlądowego w centralnych i wschodnich Niemczech (50% udziału w rynku) oraz w Polsce (80% udziału w rynku).
 • OT Logistics jest pionierem w tworzeniu kompleksowych rozwiązań logistycznych
  w Europie Środkowo-Wschodniej.
 • Spółka utworzyła korytarz transportowy pomiędzy Zachodnią a Wschodnią Europą,
  a także korytarz północno-południowy, łączący porty bałtyckie z Europą Środkowo-Południową.
 • Grupa stała się wiodącym operatorem logistycznym w Europie Środkowo-Wschodniej, poszerzając obszar terytorialny, na którym działa, do ośmiu krajów.

6,5x
wzrost sprzedaży

Wartość dodana funduszu PE/VC

 • Wsparcie w ekspansji terytorialnej z Polski na obszar Niemiec i Europy Środkowo-Wschodniej.
 • Wsparcie w poszerzeniu zakresu działalności biznesowej z oferowanej wcześniej żeglugi śródlądowej do kompleksowych usług logistycznych.
 • Nadzór nad sześcioma akwizycjami: DBR AG (niemiecki, bezpośredni konkurent), Rentrans Cargo (spedytor), Rentrans International (spedytor kolejowy), PHS (bałtycki port towarowy), C.Hartwig (spedytor morski) i BTDG (port drobnicowy nad Bałtykiem).
 • Wzmocnienie kadry zarządzającej.
 • Dywersyfikacja struktury finansowania poprzez emisje obligacji korporacyjnych.
 • Wsparcie we wprowadzeniu spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych
  w Warszawie; debiut giełdowy zapewnił OT Logistics kapitał niezbędny do dalszego rozwoju.
 • Wdrożenie ładu korporacyjnego.
 • Wsparcie w zakresie optymalizacji aktywów, w tym zmianę siedziby spółki i sprzedaż aktywów nieoperacyjnych.
 • Wdrożenie przez Krokus najlepszych praktyk z zakresu ESG (regulacje środowiskowe, społeczne i ład korporacyjny).