proservice logo podglad 01

Transformacja agenta transferowego w wiodącego dostawcę zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla branży finansowej.

Inwestor: Highlander Partners

Branża: Usługi dla biznesu

Rok inwestycji: 2012

Rok wyjścia: 2016

pdfPobierz

Spółka

ProService oferuje outsourcing procesów oraz produkty fintech do obsługi funduszy inwestycyjnych i wyspecjalizowanych produktów ubezpieczeniowych.

Highlander Partners zainwestował w ProService w 2012 roku, odkupując spółkę w całości od Skarbiec Holding. W ciągu 3 lat współpracy z Highlander Partners dawna spółka zależna dużej grupy zarządzającej funduszami inwestycyjnymi przekształciła się w samodzielny, silny podmiot, który stał się liderem usług agenta transferowego w Polsce i platformą fintech pierwszego wyboru dla sektora finansowego w Polsce. Współpraca zaowocowała wprowadzeniem do oferty nowych produktów i wejściem w nowe obszary działalności. Wypracowano kulturę organizacyjną promującą zaangażowanie pracowników, wpływając na efektywność procesów operacyjnych. Wzmocniony zarząd, wspólnie z inwestorem, zbudował wartość spółki, przygotowując grunt pod kolejny etap rozwoju - ekspansję zagraniczną. W 2016 r. Highlander Partners sprzedał ProService inwestorowi private equity (Cornerstone/Oaktree).

Wzrost

wykres proservice plv6

Aktywa w administracji (BN PLn)

Główne cele finansowania

 • Wsparcie rozwoju firmy działającej we wzrostowym segmencie specjalistycznych usług dla branży finansowej
 • Uczestnictwo w ekspansji rynkowej ProService jako spółki niezależnej od Skarbiec Holding
 • Stworzenie strategii rozwoju i zapewnienie finansowania dla planowanych zmian
 • Inwestycje w nowe technologie

Osiągnięcia spółki

 • Dynamiczny wzrost przychodów i zysków w wyniku rozwoju organicznego oraz przez przejęcia (FIN24, linie biznesowe związane z wyceną i księgowością funduszy od AXA, dział księgowości od Skarbiec Holding)
 • Rozszerzenie oferty o nowe produkty i usługi, w tym w zakresie wyceny i księgowości funduszy
 • Poszerzenie bazy klientów, m.in. w sektorze ubezpieczeniowym
 • Umocnienie się na pozycji lidera usług agenta transferowego w Polsce
 • Uzyskanie pozycji lidera rynku w zakresie dostarczania rozwiązań IT dla branży finansowej (platforma fintech) dzięki wdrożeniom systemów zgodnych z nowymi regulacjami (FATCA, AML, MiFID, CRS) oraz zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze analizy danych (data mining) i dystrybucji online produktów finansowych
 • Wzrost efektywności i bezpieczeństwa dzięki wdrożeniu sformalizowanych metodologii zarządzania projektami i procedur ciągłego doskonalenia operacji (Lean, Kaizen) oraz zmian w obszarze analiz strategicznych, planowania i controllingu

112,5%
wzrost EBITDA
(w latach 2012-2015)

51,4%
wzrost przychodów
(w latach 2012-2015)

Wartość dodana funduszu PE/VC

 • Budowa silnego zespołu zarządzającego i wsparcie zarządu w przeprowadzeniu zmiany kulturowej w firmie (miękki HR)
 • Stworzenie strategii długofalowego rozwoju
 • Inwestycje w nowe technologie