Choć terminy venture capital i private equity nie doczekały się jeszcze odpowiedników w języku polskim, to sektor private equity / venture capital stał się trwałym elementem polskiego rynku kapitałowego i ważnym czynnikiem rozwoju polskiej gospodarki.

Jak wiele innych terminów ze świata nowoczesnej gospodarki także i te pochodzą z angielskiego. Venture capital i private equity oznaczają szczególny rodzaj inwestycji kapitałowych: inwestycje w spółki nie notowane na giełdzie.

Przedsiębiorstwo poszukujące kapitału może go pozyskać na różne sposoby:

  • Zaciągając dług - poprzez kredyt lub emisję obligacji,
  • Pozyskując inwestora branżowego,
  • Sprzedając akcje na rynku publicznym (np. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie),
  • Pozyskując inwestora venture capital.

Fundusze VC gotowe są inwestować w przedsiębiorstwa z różnych branż czy regionów i będące na różnych etapach rozwoju, ale w każdym przypadku musi to być przedsiębiorstwo mające solidne perspektywy dynamicznego wzrostu.

Dlatego inwestorzy VC szukają firm, które:

  • Mają dobrą kadrę kierowniczą,
  • Mają lepszą niż konkurenci ofertę produktów/usług lub przewagę technologiczną,
  • Działają na wzrostowym rynku,
  • Rozwijają się szybciej niż ich branża,
  • Posiadają znaczny udział w rynku.

Początkiem drogi do pozyskania venture capital jest jasne i precyzyjne określenie potencjału firmy, jej warunków rynkowych i potrzeb kapitałowych.

Propozycja dla inwestora VC powinna być dobrze przygotowana. Niektórym przedsiębiorcom czy menedżerom całe tygodnie zabiera przygotowanie prezentacji handlowej dla klienta, ale do rozmów z inwestorem nie są tak starannie przygotowani - a przecież toczą wtedy grę o wyższą stawkę.